Innlegg: Vi svikter det lokale demokratiet!

Idag har Knut Bakkehaug et innlegg i EUB der han kritiserer hvordan Ap, Høyre og FrP har behandlet sine mindre samarbeidspartnere KrF og EDB, og opposisjonen (SV, SP og V). “Vi burde stå opp og forsvare demokratiet lokalt, spesielt i år” skriver Bakkehaug. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi svikter det lokale demokratiet!

Eidsvoll Venstre er oppgitt over hvordan Ap, Høyre og FrP kjører over både opposisjonen og sine mindre samarbeidspartnere. Eidsvoll Venstre er like kritisk til hvordan de mindre partiene lar seg overkjøre. – Vi burde stå opp og forsvare demokratiet lokalt, spesielt i år.

– Vi har blitt lurt!

Eidsvoll Venstre er ikke ikke fornøyd med behandlingen av tekstforslagene som ble fremmet i kommunestyrets budsjettmøte i desember.

Når kommunestyret behandler og vedtar budsjett og handlingsplan i desember hvert år fremmes det både tallforslag og tekstforslag. Det har vært almen enighet i kommunestyret om ikke å stemme over tekstforslagene. De oversendes til formannskapet, som i et møte på nyåret tar stilling til hvilke av disse forslagene som skal anbefales vedtatt i kommunestyret. Så går tekstforslagene tilbake til kommunestyret. Også forslagene for 2014-budsjettet og handlingsplanen for perioden 2014 – 2017 ble behandlet slik. Denne gang fremmet Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB sine forslag sammen – fordi de også fremmet tallforslag til budsjettet sammen.

Spesiell vri fra Ap, Høyre og FrP
Da formannskapet fikk tekstforslagene til budsjettet på sitt møte i forrige uke, var ikke KrF tilstede. Istedet møtte Knut Bakkehaug for Venstre – som ikke var med i budsjettflertallet. Bygdelisten er ikke representert i formannskapet. De tre største partiene holdt gruppemøte. Da de kom tilbake fikk resten av formannskapet vite at forslag fra KrF og EDB var fjernet. Det bare et utvalg av forslagene fra Ap, Høyre og FrP som disse tre ville anbefale kommunestyret å vedta. Og de ønsket ingen debatt om hverken forslag eller behandlingsmåte.

Da kommunestyret skulle behandle forslagene i sitt møte 04.februar skjedde det samme som i formannskapet. Kun forslagene Ap, Høyre og FrP var enige om, ble fremmet og vedtatt. De to minste partiene i koalisjonen som vedtok budsjettet for 2014, KrF og EDB, ble overkjørt.

Tannløs kritikk
Både SV, budsjettflertallspartiet EDB og jeg på vegne av Venstre kritiserte behandlingsmåten. Bygdelistens representant synes ikke det var trivelig å være en del av budsjettflertallet. Det var i denne sammenheng jeg uttalte om behandlingsformen at “- vi er blitt lurt”. Første taler var imidlertid SVs Torstein Owe. Han sa at SV ikke kom til å fremme sine tekstforslag på nytt. Det mest overraskende er kanskje at SP – som i mange år har vært en del av makten i kommunestyret, som forsvarte Ap, Høyre og FrP med at de var i sin fulle rett denne behandlingsmåten. Eidsvoll Venstre er ikke imponert over den demokratiske ryggmargsfølelsen i kommunestyret.

– Vi svikter det lokale demokratiet
Eidsvoll Venstre mener behandlingsformen av tekstforslagene til budsjettet gjør at forslagenes reelle støtte i kommunestyret ikke blir synlig slik forslagene nå behandles. – Dersom Venstre og SV fremmer hvert vårt forslag om å lage park på Sundtoppen. Vi vet at et slikt forslag ikke blir vedtatt, men likevel burde det stemmes over forslagene. Gjerne sammen.

Venstre fremme forslag om å invitere NHO Virke til å fortelle om sine synspunkter på effektivisering i Eidsvoll kommune. Jeg er sikker på at både Høyre og FrP er enige i sak, men behandlingsmåten kommunestyret bruker, gjør at forslaget ikke engang blir stemt over.

Eidsvoll Venstre mener at SV og SP, som ellers snakker høyt om lokaldemokrati, burde protestert og krevd å få stemt over sine forslag. Da måtte Ap, Høyre og FrP stemt imot at andre partier skulle få sine forslag opp til avstemning. Jeg tror at en slik avstemning ville avslørt disse partienes manglende demokratiske sinnelag, og avslørt deres maktarroganse. – Det ville vært en belastning for dem.

Men Eidsvoll Venstre er like kritisk til de små. Vi skulle stått sammen om å kreve avstemning over alle tekstforslagene. Og når de tre store hadde stemt oss ned, skulle vi skrevet en protokolltilførsel der vi protesterte mot behandlingsformen. Jeg er lei meg for at jeg ikke på Venstres vegne tok et initiativ til dette.

– Det er et og et halvt år til valget, og velgerne bør få vite hvilken holdning de forskjellige partiene i kommunestyret har til lokaldemokrati og mindretallsrettigheter.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**