Venstre spør om lærlinger

I forbindelse med budsjettet for 2014 ble det gjort endringer rundt oppfølgingen av lærlinger innen Helsearbeiderfaget i Østre Toten kommune. Dette har medført bekymringsmelding fra Lena videregående skole. Venstre ser alvorligheten av dette og følger opp med interpellasjon i kommunestyret 13. Februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vedrørende oppfølging av lærlinger innen helsearbeiderfaget i Østre Toten kommune

Viser til brev fra Lena videregående skole vedrørende situasjonen knyttet til lærlinger innen helsearbeiderfaget. Skolen har uttrykt sin bekymring for utviklingen i kommunen i 2012, 2013 og seinest i januar 2014.

Blant annet står det i brevet av januar 2014:
Stillingen som opplæringsansvarlig og koordinator for lærlinger i Østre Toten kommune er inndratt.
Inntaket av lærlinger fra høsten 2014 er foreløpig foreslått fra 0 — 2 lærlingplasser.
Et foreløpig forslag om inntak av 0 — 2 lærlinger gjør at våre potensielle søkere til lærlingplass innenfor helsearbeiderfag til Østre Toten kommune blir satt i en svært vanskelig og lite forutsigbar situasjon.
Rekruttering til utdanningen som helsefagarbeider vil ikke profitere positivt når antall læreplasser reduseres.

Bekymringen som uttrykkes og spørsmålene som stilles i brevene fra Lena Videregående skole taler for seg.

Venstre mener det er svært viktig å rekruttere unge arbeidstakere innen helsefag. For å få til dette må vi kunne tilby en stabil og forutsigbar situasjon når det gjelder læreplasser. Kommunens økonomi er under press. Spørsmålet er om det er langsiktig planlegging å inndra nøkkelstillinger samt å redusere antall læreplasser når kommunen er kjent med de utfordringer som vi vil få når det gjelder rekruttering av fagkompetanse i framtida?

Et annet spørsmål er om det er mulig å tenke regionalt samarbeid i forhold til oppfølging og rekruttering innenfor helsearbeiderfaget?

Venstre har følgende spørsmål til ordføreren:

1. Hvordan skal oppfølging av læreplasser for helsearbeider organiseres og følges opp når stillingen som opplæringsansvarlig er inndratt?
2. Hvordan tenker kommunen å sikre rekruttering innenfor helsearbeiderfag når antall læreplasser reduseres?
3. Er det vurdert regionalt samarbeid i forhold til organisering og oppfølging av læreplasser innenfor helsearbeiderfag?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**