Ap argumenterer i sirkel

Ap-toppene Dale og Schjelderup forsøker i BT onsdag 12. februar å forsvare sitt standpunkt om å bygge en undergrunnsbane i Bergen sentrum. For Arbeiderpartiet er tunnel et godt alternativ fordi flertallet av politikerne er for en tunnel. Det er en sirkellogikk som ikke kan stå uimotsagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Andersland_Bybanen

Foto: Mathias Fischer

Ap klarer ikke fremme faktabaserte argumenter for å legge Bybanen i tunnel. De kan fremdeles ikke underbygge sin løsning med noe annet enn synsing. For Venstre er Bybanen viktig fordi den gjør at flere bruker kollektivtransport, og fordi den fremmer bærekraftig byutvikling. I følge Schjelderup og Dale er det også Aps mål. Nylig kom rapporten som viser en vesentlig økning i tallet på passasjerer som bruker Bybanen sørover. Dette til tross for at prinsippene som ligger bak er akkurat de Ap ikke vil ha når banen skal bygges nordover.

Schjelderup og Dale kommer stadig tilbake til hva flertallet i bystyret mener, som et argument for hvilket alternativ som er best. Det er selvsagt relevant, men det er ikke i seg selv et argument for at tunnel er en god idé. Med Bybanen vil de få flere til å velge kollektivt, og bidra til bedre byutvikling, skriver Ap-toppene. Dersom det er målet er Bybanen på gategrunn den beste løsningen, konkluderer fagfolkene. Om Arbeiderpartiet ønsker å bli tatt seriøst i byutviklingspolitikken i Bergen, må de begynne å vise til fakta — det holder ikke å vise til at flertallet vil ha tunnel, som et argument for at tunnel er den beste løsningen.

Julie Andersland
Gruppeleder for Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende søndag 16. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**