Målfrid Vogt skal lede nominasjonskomiteen

Målfrid Vogt (Larvik) ble valgt til å lede nominasjonskomiteen for fylkestingsvalget neste år. Med seg i komiteen får hun Elin Marie S. Tveter (Nøtterøy), Stein Ivar Aafos (Tønsberg), Tormod Stedje Tveit (Sandefjord), Torild Brække (Horten) samt en representant fra Unge Venstre. Per Martin Berg (Sande) ble valgt til vara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Målfrid Vogt

Målfrid Vogt
Foto: Erik Berge, ØP

Komiteens sammensetning ble identisk med det valgkomiteens leder Ola Småkasin presenterte på Venstres fylkesårmøte.

Målfrid Vogt kan vise til lang og bred erfaring i Venstre. Både som folkevalgt på fylkes- og kommunenivå, samt fra organisasjon hvor hun bl.a. var fylkesleder i Vestfold i flere år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**