Uttalelse: Menneskerettigheter i et internasjonalt kvinneperspektiv

Et tema på årsmøtet til Nordland Venstre var menneskerettigheter. Anja Johansen ledet gruppearbeid som resulterte i gode diskusjoner omkring ulike aspekter knyttet til menneskerettigheter. Årsmøtet vedtok deretter følgende uttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres Landsmøte har i 2014 menneskerettigheter som tema, og i den sammenheng er det avgjørende å trekke frem hvor viktig kvinners rettigheter er i et menneskerettighetsperspektiv. I 2013 feiret vi 100 år med stemmerett for kvinner i Norge, men i 2014 er det fortsatt kvinner i andre land som hverken har stemmerett eller grunnleggende menneskerettigheter. Den norske modellen for kvinners deltakelse økonomisk, sosialt og politisk har vært til inspirasjon for mange andre land. Den norske stemmen inn i FN har vært viktig. Til tross for langsiktig innsats på et bredt felt ser vi nå en økende tendensen til at kvinners rettigheter settes under press.

Venstre må bidra med en internasjonal stemme for å snu denne trenden mot likestilling og kvinners rettigheter. Venstre må få den norske regjeringen til å ta et særskilt ansvar i det internasjonale likestillingsarbeidet. Kjønn og likestilling må settes på agendaen for politikkutviklingen, på lik linje med andre globale spørsmål og felles interesser som næringslivssamarbeid, miljø og bistand. Kampen for likestilling må være en rød tråd i enhver diskusjon om menneskerettigheter – en politikk for og med mennesker uavhengig av kjønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**