Helsevesenet er til for pasienten!

Regjeringens forslag til reservasjonsordning for fastleger skaper unødvendig belastning for kvinner i en allerede vanskelig situasjon, og åpner for en uheldig praksis i helsevesenet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Telemark Venstre er uenig med regjeringen i forslaget til reservasjonsadgang for fastleger.

I høringsforslaget til regjeringen fremgår en rekke forbehold, derunder lokal politisk oppslutning og tilstrekkelig legedekning i kommunen, for at færrest mulig skal bli skadelidende av en reservasjonsordning. Det er bra, men likefullt et sidespor i debatten.

Helse

For de fleste av oss er fastlegen vår inngangsport til helsevesenet. Det forplikter, og fastlegen skal informere, hjelpe og assistere sine pasienter i en vanskelig situasjon. Det innebærer også å informere om og henvise pasienten til et inngrep hun har krav på. Det er ikke fastlegen som avgjør hvorvidt et svangerskap skal avsluttes. Det er kvinnen selv.

En grunnpilar i velferdsstaten er at alle uansett bosted, livssituasjon eller annen bakgrunn har krav på like rettigheter i møte med helsevesenet, og skal møtes med respekt. Da kan ikke helsepersonell velge hvilke pasientrettigheter de vil tilby, og hvilke de vil velge bort.

Resolusjon vedtatt på årsmøtet til Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**