-Må ha en ryddig prosess

Venstres Annikken Kjær Haraldsen foreslo i Driftskomiteen onsdag å endre rekkefølgen på behandlingen av den nye institusjonsbruksplanen for helse og omsorg. -Vi må vektlegge kommunelovens bestemmelser i planprosessen, sier Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

“Driftskomiteen vektlegger medvirkning i tråd med kommunelovens bestemmelser i planprosesser i Levanger kommune. Medvirkning er et grunnleggende prinsipp for samfunnsutvikling. Innbyggere, interessegrupper og frivillig sektor er sentrale for å lykkes i kommunalt utviklingsarbeid. Dette gjelder også for kommunedelplan helse og omsorg, inkludert alle underliggende planer. Politisk behandling av institusjonsbruksplanen må derfor utsettes og behandles etter planlagt høringsperiode juni-september 2014. Institusjonsbruksplanen vil ved å bli vedtatt før kommunedelplan helse og omsorg legge sterke føringer for innholdet i den overordnede planen” var Venstres forslag til vedtak.

Vi må ha en ryddig prosess, ikke minst av hensyn til kommunens omdømme, mener Annikken Kjær Haraldsen. Ifølge den nye institusjonsbruksplanen skal både Dagsverket og flere sykeheimer legges ned. Venstres forslag ble nedstemt av komitelederen dobbeltstemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**