Mister status som spesial-vinmonopol

Vinmonopolet reduserer polutvalget i Bergen.

— Bergen, som er Norges nest største by, bør ikke stå bak Oslo om å få et tilbud i ypperste klasse, mener Erlend Horn (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Greier ikke selge ut
— Ja, vi vil redusere varemengden og dermed få et mindre tilbud, sier informasjonskonsulent i Vinmonopolet, Ida Brenden Engholdt.

Hun understreker at polet i Bergen likevel skal ha et spesialutvalg, men at de må kutte ned på hvilke produkter utsalget skal få beholde i sortimentet. Dette litt begrensede spesialutvalget har også andre pol i Norge.

— Det er snakk om en endring, men ikke en nedprioritering. Polet sliter rett og slett med å selge ut varene som står på lager, sier hun.

Engholdt mener at dette ikke er en nedprioritering av Bergen, men et resultat av etterspørsel blant kundene.

Hun møter motstand fra Erlend Horn i Bergen Venstre, som oppfatter endringne som en degradering av byen.

— Min første reaksjon var at jeg syns det var veldig synd at det bare er Oslo som skal ha et pol med den beste kvaliteten og utvalget, sier Horn.

Ønsker ikke at polet skal styres av økonomiske interesser
Han mener det er viktig å huske på at Vinmonopolet er et statlig eid selskap som ikke skal oppfatte seg selv som et selskap som bare skal tjene penger.

Han peker på at flertallet gjerne bare vil ha en vin til en hundrings til en fest, men at Vinmonopolet likevel skal tilby et breddeutvalg.

— Jeg tror at grunnen til at vi godtar at Vinmonopolet har monopol på salg av sterk øl, vin og sprit, er nettopp det at de skal tilby et bredt utvalg. Jeg frykter ren markedstankegang fra Vinmonopolet sin side, sier Horn.

— Vi jobber med å utvikle sortimentet vårt, men må samtidig sørge for at mengden varer er driftsmessig håndterbar i butikken. Det er ikke hensiktsmessig at en butikk sitter med et stort lager med spesialprodukter som de ikke får solgt, sier Engholdt.

Nicolas Fredrik Mahé de Berdouaré har importert vin i over 17 år. Han deler ikke Horn sin frykt for minsket utvalg. Han mener at det fremdeles vil være mulig å bestille vin til butikken selv om de ikke står i hyllene hele tiden.

— Jeg har ikke tro på politikerne når det kommer til dette. Jeg tror ikke at de kjenner godt nok til hvordan polet fungerer i detaljer og i praksis, sier han.

Han mener at markedet bestemmer, og legger til at Norge har et av de største utvalgene i verden.

— Slik jeg ser det er det ikke så mange som vil savne tilbudet så lenge de kan kontakte Vinmonopolet og få vinen tilsendt, sier han.

Vil ta det videre politisk
Endringene for polet i Valkendorfsgaten vil ikke tre i kraft ved første slipp av spesialviner, men i det neste av de syv slippene Vinmonopolet har i løpet av et år.

— Endringen er et forsøk på å møte etterspørselen i Bergen. Vi håper at vi kan treffe de produktene folk faktisk etterspør og ser dette som en hensiktsmessig løsning, sier Engholdt.

Horn på sin side vil gjøre det han kan for å hindre en slik endring, som han mener at ikke er ønskelig.

Han understreker at dette ikke er noe han bare vil snakke om, men at han kommer til å se på hva de kan gjøre med det politisk.

— Jeg som Venstrepolitiker vil se etter midler vi kan bruke for å hindre denne utviklingen. Jeg kan ikke si akkurat hva vi vil gjøre nå, men jeg kommer til å se nærmere på det politiske, sier han.

Les hele saken på BA.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**