Vil ha fordomsfri rusdebatt med ungdom

Vanligvis argumenterer han for liberal narkopolitikk. Nå berømmer Erlend Horn (V) politiets hasj-aksjon og advarer unge mot å kjøpe narkotika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Horn5

Foto: Mathias Fischer

– Politiet har gjennomført en storstilt aksjon på mange videregående skoler i Bergen. Selv om Venstre har et annet syn på narkotikalovgivning enn politiet, er det bra at de aksjonerer. De kunne gjort det mer skånsomt, og spart seg for å lese opp navn i klasserommene. Men politiets jobb er å aksjonere mot lovbrudd. Så kan man være enig eller uenig i lovene de håndhever, sier Erlend Horn, som sitter i bystyret for Venstre.

Han påpeker at cannabisbruken blant unge i Bergen er stor.

– Noen av dem er i faresonen for ikke å takle det så godt. Ungdommene får oppfølging fra politiet, og det er bra. Men jeg etterlyser også en større diskusjon om temaet, sier Horn.

Alternativ til pekefingeren
Han ber unge tenke seg om to ganger før de kjøper hasj og marihuana.

– Ikke nødvendigvis på grunn av farene for den som røyker. Man tenker alltid at god forebygging handler om å si at narkotika er farlig og skadelig. Men jeg tror personlig at en helt annen tilnærming til ungdom kunne hatt større effekt enn å vifte med en moralistisk pekefinger, nemlig å gjøre dem bevisst på hvilken destruktiv verdikjede de blir en del av.

Skaper store lidelser
Horn ønsker at unge får kunnskap om hvilke konsekvenser dagens illegale narkotrafikk får for mennesker i andre deler av verden.

– For eksempel kan en opplyse dem om hvilke lidelser man ser i land som Mexico på grunn av kartellenes inntjening på cannabis. Det tror jeg ville vært en tankevekker for mange unge. Men jeg oppfatter verken politi, skole eller politikere ønsker å snakke om dette, for da er man raskt inne på spørsmålet om man bør legalisere stoffet for å avskaffe den kriminelle økonomien.

Bør vite bedre
På et informasjonsmøte i regi av politiet ved Fana gymnas tirsdag, tok elever opp spørsmålet om legalisering av cannabis.

Selv er Horn for regulering av cannabis-bruk, men gir også et stikk til sine meningsfeller på dette feltet:

– Selv om du mener at cannabis bør legaliseres, er det ingen unnskyldning for å kjøpe det ulovlig. Dette temaet egner seg ikke for sivil ulydighet. Alle må forholde seg til loven, så får man heller jobbe politisk for å endre den. Jeg forutsetter at folk som har tatt et standpunkt for legalisering, har kunnskap om hva krigen mot narkotika innebærer. Når de vet hva som foregår og hva slags verdikjede de bidrar til, mener jeg det er umoralsk å anskaffe seg cannabis på ulovlig vis, sier bystyrepolitikeren.

Les hele saken på BT.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**