BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre

Mandag 24. februar kl 19 – 21 – Sørkedalsveien 148 / “FO-bygget” – Kantinen, 3. etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innkalling til BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre

Dato: 24. februar 2014

Tid: Kl 19 – 21

Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

Kl. 19 – 20: BU-gruppemøte i Vestre Aker Venstre

Saksliste:

1. Sakskart BU 27/2 – ref bydelens hjemmeside
Saksliste Bydelsutvalget

2. Parkeringstillatelse folkevalgte Venstre

3. Situasjon barnehaver – konkurranseutsetting

Kl. 20 – 21: Styremøte i Vestre Aker Venstre

Saksliste styremøte:

04/14: Godkjenning av dagsorden

05/14: Årskalender VAV 2014

06/14: Prioriterte saker 2014 – Diskusjon

07/14: Årsmøte Oslo Venstre 28/2 – 1/3: Forberedelse

08/14: Eventuelt

Meld gjerne fra til Hans Kristian Voldstad (Mobil: 907 75 807 E-post: [email protected]) om du kommer!

Vel møtt !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**