Idag: Møte i Utvalg for næring, plan og miljø

Idag har Utvalg for næring, plan og miljø i kommunestyresalen på rådhuset i Sundet kl. 1800. Venstre har ikke medlem i dette utvalget. Se hele sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

DS 14/29 (13/3566) Gbnr. 92/663 – Dal -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av 28 garasjer for B6b og B6c – Godkjent

DS 14/30 (13/3609) Gbnr. 191/4 -Minnesund – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av stabbur – Godkjent

DS 14/31 (13/3127) Gbnr. 13/54 -Eidsvoll- Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/32 (14/160) Gbnr. 96/560 – Råholt -Vedtak: Oppføring av tomannsbolig og en garasje Godkjent

DS 14/33 (14/199) Gbnr. 152/286 – Eidsvoll -Søknad om tillatelse til oppføring av 1 stk. tomannsbolig med garasje – Godkjent

DS 14/34 (14/303) Gbnr. 19/35 Eidsvoll- Vedtak: Godkjenning av tiltak for riving av hytte – Godkjent

DS 14/35 (13/3888) Gbnr. 161/23 – Eidsvoll – Vedtak: Oppføring av tilbygg Godkjent

DS 14/36 (14/207) Gbnr. 152/287 – Eidsvoll Vedtak Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsboligr m./garasje – Godkjent

DS 14/37 (13/3446) Gbnr. 92/785 -Dal – Vedtak: Søknad vedr. oppføring av utvendige boder til firemanns-bolig – Godkjent

PS 14/5 (14/110) Valg av nytt varamedlem til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF) i forbindelse med uttreden av verv

PS 14/6 (12/3289) Høring på opprettelse av Hatteråsen naturreservat i Eidsvoll kommune

PS 14/7 (09/987) Plan for å etablere reservevann for Eidsvoll kommunale vannverk

PS 14/8 (10/2413) Forslag til områdereguleringsplan for Bønsdalen.

PS 14/9 (13/900) Forslag til detaljregulering Nedrevegen 18 og 20, gnr 95 bnr 234, 305, 306, Råholt. Førstegangsbehandling.

PS 14/10 (12/2390) Gbnr. 96/39 – Vestengsletta 26B – Innredning av loftsplan – Klage på omgjørings- opphevingsvedtaket av 26.11.2013 – Klage tas ikke til følge

PS 14/11 (14/52) Søknad om deling av eiendommen Mamre, gbnr. 80/2. Søker: Sveinung Bråten.

PS 14/12 (13/3966) Søknad om deling av Rud, gbnr. 237/7, 8 og 9. Søker: Magna Melbys bo, Feiring.

PS 14/13 (13/3284) Gbnr.45/16 – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling

PS 14/14 (13/3399) Gbnr.116/9 – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling

PS 14/15 Eventuelt

RS 14/7 (12/3655) Gbnr.138/71 – Råholt -Søknad om endring av grense Godkjent m/vilkår

RS 14/8 (14/273) Gbnr. 186/64 – Minnesund -Vedtak om fradeling av tomt til boligformål – Godkjent

RS 14/9 (14/47) Gbnr.92/19 – Dal – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

Utvalget skal også få en orientering:

Jernbaneverket v/Asbjørn Rasdal, Silje Olsen og Lena Grimsrud Aarrestad orienterer om
Eidsvoll Vendeprosjekt.


NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Til tross for iherdige forsøk fra Venstre har Eidsvoll fortsatt ikke gjennomført TV-overføring/streaming av møter i folkevalgte organer.

Les innkallelsen og saksdokumentene til møtet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**