Idag: Møte i utvalg for oppvekst og levekår

Idag har Utvalg for oppvekst og levekår møte i formannskapssalen på rådhuset i Sundet kl. 1800. Blant sakene som skal tas opp er “Høringsnotat — endringer i lov og forskrift om reservasjonsmulighet for fastleger”. For Venstre møter Kjersti Almåsvold i utvalget. Se hele sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

PS 14/9 (12/1882) Felles saksframlegg – Helsehus for ØRU-kommunene

PS 14/10 (14/593) Høringsnotat — endringer i lov og forskrift om reservasjonsmulighet for fastleger

PS 14/11 (12/853) Søknad om salgsbevilling – Margareta Mat AS

PS 14/12 Eventuelt

RS 14/26 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Nebbenes kafeteria, Eidsvoll Verk

RS 14/27 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Kafe Henrik, Eidsvoll

RS 14/28 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Jøndal Gårdsbakeri, Eidsvoll

RS 14/29 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Nebbenes kroer syd Eidsvoll Verk

RS 14/30 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Feiringklinikken, Feiring

RS 14/31 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Nebbenes kroer nord Eidsvoll Verk

RS 14/32 (14/16) Kontrollrapport – salgsbevilling – Matkroken Eidsvoll

RS 14/33 (14/16) Kontrollrapport – salgsbevilling – Coop Prix Eidsvoll

RS 14/34 (14/16)Kontrollrapport – salgsbevilling – Kiwi Minnesund

RS 14/35 (14/16) Kontrollrapport – salgsbevilling – Rema 1000 Råholt

RS 14/36 (14/16) Kontrollrapport – salgsbevilling – Rema 1000 Eidsvoll

RS 14/37 (14/16) Kontrollrapport – salgsbevilling – Kiwi Eidsvoll

RS 14/38 (14/16) Kontrollrapport – salgsbevilling – Coop Marked Hammerås

RS 14/39 (14/16) Kontrollrapport – salgsbevilling – Coop Marked Feiring

RS 14/40 (13/3730) Referat fra møte i miljøutvalg og samarbeidsutvalget ved Eidsvoll Verk skole 03.02.14

RS 14/41 (13/3729) Brensmork barnehage, referat fra SU-møte 16.01.14

RS 14/42 (13/3729) Samarbeidsutvalg i Råholtbråtan barnehage 22 01 2014

RS 14/43 (13/92) Referat SU-møte 12.11.13 Feiring skole

Utvalget skal også få noen orienteringer:

– Presentasjon ny kreftkoordinator i kommunen — v/kreftkoordinator Nina Aamold
– Status i hjemmebaserte tjenester — v/virksomhetsleder Trude Westerberg
– Hverdagsrehabilitering — v/avdelingsleder Liv Tømta

NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Til tross for iherdige forsøk fra Venstre har Eidsvoll fortsatt ikke gjennomført TV-overføring/streaming av møter i folkevalgte organer.

Les innkallelsen og saksdokumentene til møtet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**