Mener Flesland-planene er svake

Det er fullstendig bakvendt å lage stra­tegier for å få veksten i flytrafikken til å fortsette, sier gruppe­leder for Venstre i bystyret, Julie An­dersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Andersland2

Foto: Mathias Fischer

— Jeg er overrasket over hvor svake Avinor sine planer er, sier hun til BA.

Hun har fulgt debatten i BA om de omfattende planene for å utvide Flesland. Avinor er i full gang med å bygge en ny terminal, som skal gi grobunn for videre vekst i flytrafikken på Flesland. I neste omgang kommer ny rullebane og en egen flyplassby — en «airport city» etter modell fra Frankfurt, Amsterdam, München, Stockholm og København.

Bare 20 prosent tog
— Med utgangspunkt i både lokale og nasjonale klimamål, er det fullstendig bakvendt å lage strategier for å få veksten i flytrafikken til å fortsette, sier Andersland.

Hun mener flyandelen Oslo – Bergen først og fremst viser behovet for å forbedre Bergensbanen.

— Over halvparten av reisene mellom Oslo og Bergen tas med fly. Bare 20 prosent bruker tog. Skal vi få flytrafikken ned og togtrafikken opp, må vi investere i jernbanen, ikke i mer infrastruktur i tilknytning til flyplassen, mener hun.

Flyplasskilt

Foto: Microsoft

Bygg langs Bybanen
— Avinor avslører selv hvor tåpelig denne prioriteringen er når de begrunner behovet for utbygging med at folk ellers vil velge andre transportmidler enn fly. Det er jo nettopp det vi ønsker at folk skal gjøre.

Venstre-toppen mener bærekraftig byutvikling må bli den viktigste saken i Bergen i årene fremover.

— Veksten i Bergen må komme langs kollektivtraseene, slik at økningen i innbyggertall, reisende, og tallet på arbeidsplasser blir bærekraftig. Å bygge en flyplassby etter modell fra europeiske byer som er mange ganger så store som Bergen er å gjøre det stikk motsatte.

— Vi må bygge langs Bybanen, ikke rundt flyplassen. Det er en prioritering vi i Venstre kommer til å stå hardt på, sier Julie Andersland til BA.

Les hele saken på side 12 i Bergensavisen mandag 24. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**