Referat styre-/gruppe-/delegatmøte Frogner Venstre 24.2.14

Her er referat fra mandagens felles styre-/gruppe-/delegatmøte i Frogner Venstre:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


AGENDA:

Sted: Sommerogate 1, 5. etasje – kl. 19-20:30.

Tilstede: Anne-Lise Bergenheim, Tore Wilken Nitter Walaker, Tor-Eivind Rugtvedt, Erik Håland, Einar Kjærschow, Tina Shagufta Kornmo, Audun Rødningsby, Andreas Dobloug, Magnus Huth, Liselotte Lunde, Naomi Ischihara Røkkum.

Forfall: Natasza P. Sandbu, Thomas Øien Eibakk, Jan Mesicek, Jan Mykleset.

Kort oppsummering siden siste styre-/gruppemøte

Saker vi har arbeidet med i styret — Marit Kamøy:
Siden sist har styreleder deltatt på lokalpolitisk verksted og fått mange tips til hvordan lokallagsarbeidet kan gjøres enda mer effektivt og morsomt. Vi skal jobbe mer temabasert, forsøke å invitere til oss sentrale Venstre politikere og jobbe på tvers av bydelslagene.

Styret har jobbet med saken om øremerkede p-plasser til bildelingsordninger – Aftenpostens journalist Astrid Løken er på saken og vil gi våre forslag bred dekning ila februar måned.

Styreleder og styremedlem Bergenheim deltok på hovedstyremøte 6.2 og promoterte Frogner Venstres forslag til politiske uttalelser (bildeling og Ruseløkka) – hovedstyremøtet vedtok vårt forslag til politisk uttalelse (med små endringer) om øremerkede p-plasser til bildelingsordninger i bydelen.

Saksordfører Magnus Huth har startet researche på Ruseløkka – dette ble lagt fram for styret. Han redegjorde for årsaken til at Ruseløkka ikke var nevnt i bademeldingen fra Guri Melby. I styret jobber Magnus, Tore, Anne-Lise og Tina videre med saken – se nærmere på mulighet for lokale finansielle bidragsytere og spesielle behov (innvandrere) som tilsier aktivitet i svømmebassenget på Ruseløkka skole.

Saker som BU-gruppen har arbeidet med — Anne-Lise Bergenheim:
Ingen spesielle saker nevnt.

Aktiviteter – Marit Kamøy:
Lokalpolitisk verksted 1.2
Hovedstyremøte Oslo Venstre 6.2

Aktuelle politiske saker:
Ruseløkka — status og videre arbeid v/Marit Kamøy og Magnus Huth
Byforskjønnelse — Tore Wilken Nitter Walaker – utgår og tas opp ved senere anledning.

Årsmøtet Oslo Venstre 28.2 — 1.3
Saker Frogner Venstre vil fronte er:
 Redusert oljeleting
 Bedre integrering
 Normerte sykemeldinger
Praktiske ting ved registrering og deltagelse i delegasjon for nye årsmøtedelegater.

Dagens gjest: Espen Ophaug[b] — valgkomiteens forslag til ny leder Oslo Venstre
Presenterer sitt politiske credo og sine planer for lederoppgaven i Oslo Venstre. Han vektlegger særlig å videreføre det gode arbeidet som er gjort i Rådhuset de siste årene. Han vil skape begeistring fram mot neste valgkamp og satse på å være mer ute i organisasjonen! Han snakker varmt for byrådsprosjektet.

[b]BU-saker: aktuelt fra siste komite-møte v/Anne-Lise Bergenheim
Kort resyme av saker som kommer opp – parkering i Kruses gate.

[/b]Framover:[b]
Kontingent 2014 er høyt prioritert oppgave – alle skal ringes og oppfordres til å betale tidlig på året!

Eventuelt – ingen saker meldt.

Møtet hevet kl. 20:45.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**