Stortinget vil evaluere samlet norsk innsats i Afghanistan

Venstre fremmet rett før jul et forslag om full gjennomgang og en evaluering av samlet norsk innsats i Afghanistan. Nå stiller en samlet Utenriks- og forsvarskomité bak forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les også Ola Elvestuens kronikk på NRK Ytring: Evaluer Norges innsats i Afghanistan

En enstemmig Utenriks- og forsvarskomite ga sin tilslutning til Venstres forslag om å foreta en en samlet og helhetlig vurdering av norsk militær og sivil innsats i Afghanistan.

Innstillingen fra Utenrikskomiteen kan du lese her.

Miltært og sivilt
Forslaget fra Venstre ble fremmet blant annet på grunn av alle innspillene som har kommet fra dem som «har gjort jobben» i Afghanistan, enten militært eller sivilt, som har sagt at det er viktig at man får en ordentlig gjennomgang av det oppdraget de har utført.

Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande.
Foto: Bård Ek

– Jeg er glad for at vi nå kommer i gang med en evaluering av samlet norsk innsats i Afghanistan. Alle som har vært i Afghanistan, både militære og sivile, sitter på viktig erfaring man må ta med seg videre. Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyk for hva som burde vært gjort annerledes, sier Venstreleder og medlem av Utenrikskomiteen Trine Skei Grande.

Da Venstre fremmet det samme forslaget i 2012, sa daværende statsminister Stoltenberg nei til en gjennomgang av norsk innsats i Afghanistan.

– Norge kommer til å delta i internasjonale operasjoner både med bistand og på militærsektoren. Det er derfor viktig å lære av det som har skjedd, sier Venstre-leder og medlem av utenrikskomiteen — Trine Skei Grande til Aftenposten.

Lars Thoresen i Afghanistan

Foto: Privat

– Det er behov både for å gjøre opp status for Norges innsats så langt, eventuelt justere innretningen på innsatsen i fortsettelsen, men særlig for å være bedre forberedt til liknende operasjoner dersom Norge blir bedt om å bidra med styrker utenfor NATOs tradisjonelle kjerneområde i fremtiden, sier Grande

Uavhengig evaluering
For det første skylder vi de over 8.000 norske soldatene og andre som har bidratt i Afghanistan en ordentlig og offentlig tilbakemelding av hva deres bidrag har betydd. For det andre er det avgjørende at det gjøres opp status for Norges innsats så langt for eventuelt å justere innretningen på innsatsen i fortsettelsen.

– Det bør være et selvstendig mål at evalueringen som gjøres er helhetlig, dvs. at man ser på alle aspekter knyttet til Norges engasjement i Afghanistan, samt at man fra regjeringens side sikrer uavhengighet i en slik gjennomgang, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**