Styre- og gruppemøte Frogner Venstre

Det er duket for felles styre- og gruppemøte i Frogner Venstre mandag 24.2.14 kl. 19 – 20:30 i Sommerogaten 1 (5. etasje). Dagens møte er også delegatmøte for helgens årsmøte i Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


AGENDA:

Agenda:
Kort oppsummering fra siste styre-/gruppemøte
o Saker vi har arbeidet med i styret — Marit Kamøy
o Saker som BU-gruppen har arbeidet med — Anne-Lise Bergenheim
o Aktiviteter

Aktuelle politiske saker:
o Ruseløkka — status v/Marit Kamøy og Magnus Huth
o Byforskjønnelse — Tore Wilken Nitter Walaker
o Andre forslag

Årsmøtet Oslo Venstre 28.2 — 1.3
o Saker Frogner Venstre vil fronte
 Redusert oljeleting
 Bedre integrering
 Normerte sykemeldinger
o Praktiske ting for nye årsmøtedelegater

Dagens gjest: Espen Ophaug — valgkomiteens forslag til ny leder Oslo Venstre

BU-saker: aktuelt fra siste komite-møte v/Anne-Lise Bergenheim

Framover:
o Kontingent 2014

Eventuelt

VELKOMMEN!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**