Valgordningen må reformeres

Dagens valgsystem med 19 valgkretser er ikke tilpasset det norske flerpartisystemet. Troms Venstre vil derfor reformere dagens valgordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Valgresultat kommunevalget 2011

Foto: TV2

I Norge er det bred politisk enighet om at man ønsker et flerpartisystem med geografisk forankring. Antall representanter blir justert hvert 8. år, nå sist før valget i 2013. I Sogn og Fjordane og Aust-Agder er det nå kun 3 distriktsmandater, mens Oslo har 18 distriktsmandater. Dette fører til et ubalansert system mellom de forskjellige valgkretsene, og samtidig gir velgerne lite innflytelse på valgresultatet i de mindre valgkretsene.

Skal Norge fortsette å ha et flerpartisystem vil man trenge valgkretser som vil gjøre det realistisk for politiske partier med rundt 6-8 prosent i en valgkrets å bli representert i nasjonalforsamlingen. Større valgkretser vil også bidra til et økt fokus på de regionale behovene og kunne se regionene i et større perspektiv.

Det norske valgsystem vil i løpet av de neste 5-10 årene kreve en god del endringer. Norge kommer til å få en kommunereform som vil redusere antall kommuner og fremtiden til dagens fylkeskommune er også usikker. Det er ikke naturlig at dagens fylkesgrenser skal være fremtidens valgkrets. Imidlertid vil endring av dagens valgkretser et krevende arbeid som også vil kreve en grunnlovsendring. Det bør derfor allerede nå settes ned et utvalg for å evaluere dagens valgkretser og den norske valgordningen.

Hvis antall valgkretser reduseres bør også ordningen med utjevningsmandater evalueres. De nye regionale valgkretsene vil i stor grad ivareta regionale interesser og utjevningsmandatene kan da velges på nasjonale lister valgt av partienes landsmøter.

Venstre vil:
– At det settes i gang et arbeid for å redusere antall valgkretser i Norge og evaluere den norske valgordningen
– Fortsatt ha et valgsystem med flermannskretser
– At utjevningsmandater skal velges på nasjonale lister

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**