Idag: Formannskapet behandler lovlighetskontrollen av budsjettet

Idag kl. 1200 er det et ekstraordinært møte i formannskapet. Eneste sak på dagsorden er fylkesmannens lovlighetskontroll av Eidsvolls budsjett for 2014. Også Venstre og Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste er innkalt til møtet. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

PS 14/13 (13/263) Budsjett 2014 – Lovlighetskontroll

Fylkesmannens utsending antydet i møtet med formannskapet at Eidsvoll har penger på bok, og dermed kan dekke inn de manglende inntektene ved å ta penger fra fondet. Rådmannen har imidlertid lagt frem en innstilling som går inn på en rekke konkrete kutt i tjenestetilbudet.


Les saksdokumentet her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Til tross for iherdige forsøk fra Venstre har Eidsvoll fortsatt ikke gjennomført TV-overføring/streaming av møter i folkevalgte organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**