Forskerforbundet inviterer til debatt om veien mot kunnskapssamfunnet

Mandag 10. mars kl 15.00-16.30 på Universitetet i Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Det er tankene som bygger landet vårt

Foto: Forskerforbundet

Forskerforbundet ønsker å sette fokus på:

– Hvilken kunnskap og kompetanse trenger Nordland?
– Bør drømmen eller fornuften styre ungdommens valg av utdanning?
– Hva må gjøres av politikerne, universitetene og høyskolene for å ruste kunnskaps-Norge for framtida?

For mer info sjekk Facebook.

I panelet:
– Arne Ivar Mikalsen, Sentralstyremedlem i Venstre
– Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant for SV
– Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant for AP
– Odd Henriksen, Stortingsrepresentant for Høyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**