Utfordrer Solberg på arbeidslivspolitikken

I dagens spørretime vil Sveinung Rotevatn utfordre statsministeren på arbeidslivspolitikk. – Erna Solberg lovet velgerne gjennomføringskraft, men så langt har ikke regjeringen foreslått én eneste endring i arbeidslivspolitikken, sier Sveinung Rotevatn til Vg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les saken på vg.no

– Regjeringens mantra har vært gjennomføringskraft. På arbeidslivsområdet har vi sett null gjennomføringskraft. Den forrige regjeringen brukte 24 dager på å reversere en del endringer Bondevik-regjeringen foreslo. Denne regjeringen har ikke gjort noe på over 130 dager, sier Rotevatn til VG.

Sveinung Rotevatn

Foto: Fotograf Vidar Helle

Dette får de flertall for
Rotevatn lister overfor VG opp en rekke punkter hvor Venstre står klare til å gi regjeringen flertall om de kommer med forslagene til Stortinget:
• Gi generell adgang til midlertidig ansettelser i inntil 12 måneder, men redusere maksimal varighet fra fire til to år.
• Tillate at arbeidsgiver og arbeidstager i større grad kan avtale søndagsarbeid selv.
• Fjerne sentrale fagforeningers rett til å legge ned veto mot lokale turnusordninger.
• Skjerpe inn hva som defineres som nattarbeid til kun å gjelde perioden fra midnatt til 06.
• Å øke den årlige grensen for overtidsarbeid fra 300 til 400 timer. I tillegg skal arbeidstakerne kunne jobbe mer overtid i perioder enn i dag.
• Gjøre det enklere å jobbe mer i kortere perioder, for å ta mer fri i andre perioder.
• Styrke Arbeidstilsynet med en egen avdeling for varslere
• Tillate søndagsåpne butikker.

Spørretimen starter 10:00.

Følg spørretimen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**