Kjemper for Hermetikkfagskolen

Per A Thorbjørnsen irriterer seg over at Høyre og Frp bruker flertallet de har i kommunalstyret for byutvikling til å gå i mot bystyrets vedtak om å verne hermetikkfagskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, sint, stavanger, rogaland, alvorlig

Foto: Jo Straube

– Vi har en rykende fersk kulturminneplan, og Høyre vil altså i første sving rive grunnen bort fra den, tross bystyrets vedtak. Det er fryktelig lite gjennomtenkt. Det vitner om impulsivitet der det er tilfeldighetene som styrer, og en fryktelig mangel på bevissthet om betydningen av kulturminner i denne byen. En slik politikk er ikke denne byen verdig.

Han mener dette inngår i et mønster der Høyre ser bort fra vern av bygninger med stor kulturhistorisk verdi.

– I perioden 2003-2007, mens nåværende ordfører Christine Sagen Helgø var leder og Helge Solum Larsen var nestleder i kommunalstyret for byutvikling var det lite rivningslyst i Stavanger. De siste årene har det røket mange trehus, sier Thorbjørnsen, som med gru husker trehus regulert bort fra Nytorget og ikke minst jugendbygningen som huset Hermes Canning i Haugesundsgata 39 ble revet til tross for motstand fra Sagen Helgø.

– Summen er en by fattigere på kulturminner. I en tid der det bygges mye nytt er det helt avgjørende at vi ikke gjør oss fattigere som by ved å rive ned kulturminner, sier Thorbjørnsen.

Han støtter seg på administrasjonen som utredning om at hermetikkfagskolen kan reddes.

– Det var en gave til byen da det viste seg at fagskolen kan reddes. Det er helt ubegripelig at Høyre ikke ønsker å ta i mot gaven, sier Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**