Lokalt engasjement for tryggere skolevei

Det nytter å engasjere seg for tryggere skolevei. Personlig engasjement opp mot Bymiljøetaten har gjort skoleveien LITT tryggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Faksimile Akers Avis Groruddalen

Foto: Akers Avis Groruddalen

Akers Avis skrev 8. februar om hvordan lokale aktivister kan lykkes med å trygge skoleveien for sine barn; Les saken her

Da Sissel Støylens barn skulle begynne på skolen på slutten av 90-tallet gikk hun opp skoleveien sammen med barna. Da ble det fort tydelig at det manglet trygge overganger. Gjennom dialog med kommunen fikk man etablert et nytt fotgjengerfelt tilknyttet krysset Rabbeveien/Risløkka, men dessverre fikk man ikke samtidig skilting av fotgjengerfeltet.

Fotgjengerfelt Risløkka

Foto: Siv-Lise Bendixen Stærk

Gjennom årene har fotgjengerfeltet gradvis blitt slitt ned, slik at det nå kun er halvparten av stripene som er synlige. Om vinteren har kjørebanen delvis snødekke, og dermed forsvinner de siste markeringene og fotgjengerfeltet blir usynlig. Kombinert med høye brøyteskavler har det gitt mange potensielt farlige situasjoner. “Privatbilister parkerer i fotgjengerfeltet om vinteren, fordi de ikke ser feltet. Dermed forsvinner det som i sommerhalvåret er en relativt trygg overgang for barna.” Siv-Lise Bendixen Stærk, som siden i høst har jobbet opp mot Bymiljøetaten for å få fotgjengerfeltet skiltet. Etter gjentatte henvendelser kom det endelig opp skilter 1. februar i år.

“Men det nytter å engasjere seg i lokale saker” sier Bendixen Stærk. “Selv om Bymiljøetaten brukte tid på å komme på banen, har vi nå omsider fått skilter”. Smale veier, gateparkering, gjennomkjøring av buss, samt et høyt antall kjøreskoleelever på Risløkka kan gjøre det utfordrende for små fotgjengere. “Hele området trenger en gjennomgang for å sikre trygge skoleveier for skolebarna i området. Risløkka-ungene skal i løpet av få år gå til tre forskjellige skoler – og en kartlegging for å lage trygge ruter vil ære et godt tiltak for å forebygge skader og legge tilrette for aktive skolebarn” sier Bendixen Stærk og Støylen.

Behovet for ny oppmerking av feltet er også meldt Bymiljøetaten. Når snøen forsvinner og våren kommer er det på tide å melde saken på nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**