Oljefondet: Enighet om å utrede uttrekk fra både kull, olje og gass

En uavhengig ekspertgruppe skal vurdere å avvikle oljefondets (SPU) investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Utredningen skal være ferdig neste år. – Vi har større ambisjoner for å bruke SPU som et miljø- og klimamessig redskap enn bare kull. Enigheten på borgerlig side er et viktig skritt i denne retningen, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Vi er meget fornøyd med at vi har fått regjeringspartiene med på at en ekspertgruppe skal vurdere oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper.

Vi er meget fornøyd med at vi har fått regjeringspartiene med på at en ekspertgruppe skal vurdere oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper.
Foto: Bård Ek

Det har vært mye diskusjon rundt Arbeiderpartiets forslag om oljefondet og investering i kullselskaper.

I forslaget ber Ap «regjeringen foreta en grundig utredning med sikte på å trekke ut investeringene til Statens pensjonsfond utland av kullselskaper».

– Aps forslag er ikke så bombastisk på «ut av kull» nå som de prøver å framstille det som. Derfor er vi meget fornøyd med at vi har fått regjeringspartiene med på at en ekspertgruppe skal vurdere oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Vi regner med at den uavhengige utredningen som nå skal foretas gir Venstre rett, og at det vil bli avgjørende for regjeringens politikk når man legger fram meldingen om forvaltningen av SPU om ett år, understreker Terje Breivik.

NRK Dagsnytt 18: 27.02.2014: Se også Venstres Sveinung Rotevatn om Venstres målsettinger for oljefondet og fossile investeringer.

Ikke bare en regjeringsvurdering
Det er de fire finanspolitiske talspersonene Svein Flåtten (H), Gjermund Hagesæter (FrP), Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V) som har blitt enige om ekspert-utredningen.

Les også VG.no: Borgerlige enige om å utrede fossil-nei

– De fire samarbeidspartiene foreslår å nedsette en uavhengig ekspertgruppe som skal se på disse problemstillingene, ikke bare en intern regjeringsvurdering. Det er viktig å få saken godt belyst fra alle sider før det gjøres endringer. Oljefondets forvaltning har avgjørende betydning for finansieringen av pensjoner og velferd for de kommende generasjoner, sier Svein Flåtten.

Mindre fossilavhengig
Venstre mener det er mulig å oppnå mer for klodens miljø og klima i samarbeid med regjeringen i løpet av et år fram i tid, fremfor å kaste seg på Aps rimelig populistiske forslag om kull i dag.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi har større ambisjoner for å bruke SPU som ett miljø- og klimamessig redskap enn bare kull. Ved årsskiftet var ca. 2,5 mrd. kroner investert i kullproduksjon. Kullinvesteringene utgjør 0,08 pst av fondets investeringer. For to år siden var summen av investeringene på 5 milliarder.

– Vi får nå gjennomslag for det vi foreslått en rekke ganger tidligere. Vi har gått til valg på en slik utredning, og så sent som 19. desember i fjor ble vi stemt ned av Ap, Sp, H og Frp; nemlig at den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert i at SPU i dag er tungt invester i olje- og kullskaper skal utredes grundig, påpeker Breivik.

Grundig utredning på to uker?
– Ap skriver i forslaget at de ønsker en «grundig» utredning, men vil likevel bare at den skal ta et par uker! Alle forstår at det er urealistisk. FrP ønsker en seriøs vurdering, og at ekspertgruppen må få tid på seg til å gjøre en ordentlig jobb når den skal gi råd om eventuelle utelukkelser av denne type selskaper. Derfor vil forvaltningsmeldingen om oljefondet neste år være et ansvarlig tidspunkt, sier Gjermund Hagesæter (Frp) i en felles pressemelding fra de fire borgerlige partiene.

– Vi er både opptatt av klimahensynet og den finansielle risikoen for Norge samlet sett ved oljefondets investeringer i selskaper innen fossil energi, i lys av oljens betydelige andel i norsk økonomi for øvrig. Vi imøteser svar på disse problemstillingene, uttaler Hans Olav Syversen, i den samme pressemeldingen.

Gjennomslag for Venstre-politikk
Ifølge Terje Breivik innebærer enigheten mellom de fire partiene betydelig gjennomslag for konkrete punkter i Venstres stortingsvalgprogram.

«Venstre vil:
Utrede den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert i at Oljefondet i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper.
Ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av fondets portefølje.
Utvide Oljefondets investeringsprogram rettet mot klimavennlige investeringer.
Opprette investeringsprogram med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland.»

– Med unntak av «best i klassen-filtrering» får vi i realiteten gjennomslag for de andre punktene gjennom det vi nå får regjeringen med på, avslutter Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**