Venstre foreslår nye barnehageregler

Venstre vil innføre rett til barnehageplass for alle ettåringer i Bergen uavhengig av når på året barnet er født.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Idun Bortne og Julie Andersland tar til orde for at alle ettåringer skal få rett til barnehageplass.

Idun Bortne og Julie Andersland tar til orde for at alle ettåringer skal få rett til barnehageplass.

– Vi har en rett til barnehageplass som Bergen har oppfylt de siste fem årene, men mange foreldre føler ikke at denne retten er reell, sier Julie Andersland (V).

Hun viser til at dagens rett til barnehageplass som er ubønnhørlig knyttet til fødselsdato, noe som har irritert svært mange foreldre.

Urettferdig
Barnehageretten i dag gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Barn født fra og med 1. september har ikke rett til barnehageplass før august påfølgende år.

– Dagens lovverk er urettferdig. Svært mange barn er eldre enn tolv måneder før de har rett til barnehageplass, sier Andersland.

Sammen med Idun Bortne (V) vil Andersland at byrådet skal legge frem en sak om utvidet rett til barnehageplass for ettåringer. Forutsetningen for å få plass er at foreldrene har søkt om plass innen en frist på fire måneder før.

Andersland ser for seg at denne rettigheten kan innføres fra barnehageåret 2015.

– For å få oppfylt rettigheten må vi bygge flere barnehager i de bydelene hvor det er stort press. Det kan aldri være godt nok å si at alle har fått barnehageplass når det ikke er plass til alle ettåringer som ønsker det, sier Andersland.

Løpende opptak
– Forslaget vil føre til et løpende barnehageopptak som setter foreldre og barns behov først, ikke systemet, sier Andersland.

Hun viser til at forslaget samsvarer med den politikken de borgerlige partiene har stått sammen om tidligere.

– Utfordringen er at forslaget utvilsomt vil gi et større press på barnehageplasser første halvdel av året. Dette mener Venstre kan løses med barnehagebusser for de største barna i vårmånedene og andre tiltak som ikke krever faste barnehagelokaler.

Les hele saken og oppvekstbyrådens reaksjoner på forslaget på side 13 i Bergensavisen fredag 28. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**