Årsmøte Oslo Venstre 28.2 – 1.3.14

Frogner Venstre stilte med fulltallig delegasjon på Oslo Venstres årsmøte i helgen – politisk sirkus, mye moro og gode samtaler og heftig nettverksbygging preget vår delegasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


INNTRYKK FRA ÅRSMØTET I OSLO VENSTRE 28.2 – 1.3.14.

Delegasjonen bestod av følgende personer:
Marit Kamøy (delegasjonsleder), Anne-Lise Bergenheim, Audun Rødningsby, Kaare Norum, Pål Kloumann, Tore Wilken Nitter Walaker, Tina Shagufta Kornmo, Ida Sætersmoen, Christina Apuzzo, Sofie Høgestøl, Magnus Huth, Tor-Eivind Rugtvedt, Naomi Ischihara Røkkum, Andreas Dobloug, Ingvill Stapnes Elvestad og Ingrid Keenan.

Fredag gikk med til konstituering og til å stemme over antall politiske uttalelser til behandling; samt hvilke uttalelser som skulle tas opp til behandling på årsmøtet. Dessverre var ikke noen av våre forslag til uttalelser valgt ut av redaksjonskomiteen – av ulike grunner. Delegasjonen kjempet hardt for å få våre forslag om bedre integrering og sykmeldingspraksis, opp til behandling – men nådde ikke fram.

Lørdag ble de politiske uttalelsene vedtatt med endringer og tillegg; årsmøtet deltok også samlet under Venstreleder Trine Skei Grandes tale til landsstyremøtet lørdag formiddag. Trine tok opp både dagsaktuelle saker som uroen i Ukraina og prinsipielle saker som innhold i skole og utdanning, miljø og kulturpolitikk.

Under valg ble Espen Ophaug valgt til ny leder i Oslo Venstre – i skarp konkurranse med Christian Herzog – med Erik Borge Skei og Guro Fresvik som nestledere. Nye styremedlemmer ble Christian Herzog, Andres Bergsaker, Naomi Røkkum og Liselotte Lunde – begge to sistnevnte fra Frogner Venstre. Som vare ble valgt Haakon Riekeles, Gøril Bjerkhol Havro, Inge Carlen, Ingvill Elvestad og Jon-Terje Bekken.

I neste års valgkomite sitter bl.a. Anne-Lise Bergenheim og Tore Wilken Nitter Walaker (vara).

Etter årsmøtets avslutning, fortsatte årsmøtefesten på Cafe Christiania fra kl. 19:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**