Omsorg i Moss

Debatten om hjemmetjenester i Moss har utviklet seg til en debatt om ytterligheter som i realiteten ikke finnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jeg tror alle er enige om at omsorgstjenester verken skal gis med millimeternøyaktighet eller i fri dressur etter innfallsmetoden.

Grunnlaget for alle pålagte tjenester er et lovverk som sikrer arbeidsforholdene til de ansatte og gode tjenester til mottakerne. Det er en selvfølge at det også skal følges i Moss. Derfor er det antall tjenestemottakere sammen med lover og regler, som regulerer turnuser og arbeidstid som igjen gir budsjettrammene.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Vi vet at trygge og kompetente fagfolk gjør fornuftige valg for eget arbeid, for arbeidsgiver og for tjenestemottaker. Dette gjelder også for helsefagarbeidere så vel som for ingeniører som for lærere. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Moss.

Utgangspunktet for denne debatten er budsjettrammene. Grunnlaget har jeg beskrevet over.

Vi har hatt merforbruk innen pleie og omsorg i Moss i mange år, selv om vi år for år justerer budsjettet ut fra den gjeldende virkelighet.

Et merforbruk på et tjenesteområde vil stjele resurser fra de andre tjenesteområdene. Det vil gå ut over andres tjenester. Derfor må rammene holdes.

Den enkelte ansatt i Moss kommune står hver dag overfor mange valg i sitt arbeid. Jeg vil de skal ta kloke valg, helst med et glimt i øyet i møte med innbyggerne, innenfor de rammene som er satt. Da tror jeg det er mulig både å holde rammene og gi gode tjenester.

Husk gjerne på ordtaket: Hvis alt annet slår feil, prøv med sunn fornuft.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder i bystyret
Moss Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**