Program: Landsmøtet 2014

Landsmøtet 2013 vert arrangert på Fornebu 4. – 6. april. Torsdag 3. april har sentralstyret og landsstyret møte. Her finn du program for møtet. Med atterhald om endringar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


TORSDAG 03. APRIL

14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte
17:00 Kaffe
17:30 Landsstyremøte
20:30 Middag

FREDAG 04. APRIL

12:00 Lunsj

12:00 Ny på landsmøtet

13:00 Opning
Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-1)
Konstituering (LM-2)
Godkjenning av dagsorden og program (LM-3)
Politiske fråsegner (LM-10)
Presentasjon

13:45 Pause
Frist for innlevering av forslag til alternative fråsegner og for endringsforslag til dokument om menneskerettar

14:00 Leiars tale (LM-4)
Trine Skei Grande, leiar av Venstre

15:00 Kaffipause med lett mat

15:15 Generell politisk debatt (LM-4)

17:45 Politiske fråsegner (LM-10)
Prioriteringsdebatt

18:30 Landsmøtetema 2014: Menneskerettar (LM-9)
Plenumsinnleiing 1: Rebekka Borsch, leiar for Venstres menneskerettsutval

19:00 Middag

20:00 Landsmøtetema 2014: Menneskerettar (LM-9)
Plenumsinnleiing 2: Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, tidl. direktør i Human Rights Watch Europe, tidl. visegeneralsekretær i FN
20:30 Arbeid i grupper – bolk 1
Blant innleiarane: Njål Høstmælingen, Trine Skei Grande, Frode Sulland, Bjørn Engesland, Sofie Høgestøl og Eirik Newth.

22:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta
Frist for innlevering av endringsforslag til fråsegner

LAURDAG 05. APRIL

09:00 Politiske fråsegner (LM-10)
Arbeid i grupper – bolk 1

10:30 Landsmøtetema 2014: Menneskerettar (LM-9)
Plenumsinnleiing 3: Ghazi Gheblawi, forfattar, bloggar, aktivist, Libya
Plenumsinnleiing 4: Olexandra Matviychuk, Center for Civil Liberties, Ukraina
Plenumsinnleiing 5: Sergey Tkachenko, Committee of Voters, Ukraina
11:30 Arbeid i grupper – bolk 2
Blant innleiarane: Kristin Høgdahl, Rune Berglund Steen, Ervin Kohn og Rolf A. Vestvik.

13:00 Lunsj

14:00 Landsmøtetema 2014: Menneskerettar (LM-9)
Plenumsinnleiing 6: Michael Ignatieff, professor ved Harvard Kennedy School, tidl. leiar for Liberal Party of Canada

14:30 Politiske fråsegner (LM-10)
Arbeid i grupper – bolk 2

16:00 Kaffepause med lett mat

16:30 Val (LM-13)

18:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta

19:30 Festmiddag

SØNDAG 06. APRIL

09:00 Politiske fråsegner (LM-10)
Plenumsdebatt og vedtak

10:30 Landsmøtetema 2014: Menneskerettar (LM-9)
Plenumsdebatt og vedtak

11:30 Kaffipause / utsjekking

12:00 Landsmøtetema 2014: Menneskerettar (LM-9)
Plenumsinnleiing 7: Maria Amelie, forfattar og journalist

12:20 Vedtekter (LM-8)

12:50 Årsmelding 2013 (LM-5)
Rekneskap 2013 (LM-6)
Kontingent 2015 (LM-7)
Innkomne saker (LM-11)
Tema for LM 2015 (LM-12)

13:20 Landsmøtetema 2014: Menneskerettar (LM-9)
Plenumsdebatt og vedtak

13:50 Avslutning
14:00 Lunsj og heimreise.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**