Bybanen: Siste sjansen på lenge!

Det er temmelig nøyaktig to år siden jeg skrev her i avisen at «Vi gir oss aldri». Jeg tenkte selvsagt på kampen for bybanen. Noen håper siste ord er sagt. Men fortsatt er det «von i hangande snøre», skriver Per A. Thorbjørnsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bybane

Foto: Illustrasjonsfoto

Per A. Thorbjørnsen, sint, stavanger, rogaland, alvorlig

Foto: Jo Straube

bybane trase bybanen

Foto: Bybanekontoret

Fylkestinget vedtok med én stemmes overvekt å si nei til bybanen som et stort flertall i bybanekommunene Stavanger, Sandnes og Sola ønsket. Ja, det er rett at Stoltenberg-regjeringen i nasjonal transportplan i 2013 sa ja til bussveialternativet og at anlegget kunne konverteres til bybane på et senere tidspunkt. Men det er noen grunnleggende forutsetninger som har endret seg i løpet av det siste halve året.

For det første er det flertall i dagens fylkesting for bybane. For det andre har landet fått ny regjering. Høyres Erna Solberg sa langt på vei ja til bybane på Nord Jæren i valgkampen hvis partiet hennes kom i regjering. For det tredje og kanskje viktigste: Finansieringsordningen for bybane er radikalt endret. I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre kommer det i klartekst fram at statlige myndigheter tar halvparten av kostnadene.

De er det også på tide å minne Arbeiderpartiets representanter i Fylkestinget om at i debatten hevdet partiet at endres finansieringsordningen endres forutsetningene. Jeg håper nå de står ved sine ord. Jeg lyttet til debatten i fylkestinget. Arbeiderpartiets argumentasjon var basert på økonomi. Nå tar staten halvparten av regningen, er dere med nå?

Jeg ser at noen kaller dette en omkamp. Ja, hva er i så fall galt med det? Vi fikk et nytt stortingsflertall i høst. Blant annet for å reversere deler av den rødgrønne politikken og for å skape ny politikk. Jeg vet ikke noe bedre eksempel på det enn at vi reverserer bussveialternativet og bygger bybane. Det ligger dypt i den politiske prosess og dynamikk at et nytt flertall endrer på det tidligere regimets politikk. Men vi har kort tid på oss. Bybanen må inn i statsbudsjettet til høsten. Hvis ikke er det en saga blott. Venstre er klar i prioriteringen!

På fredag var Venstres storbynettverk samlet. Vi fra Stavanger lyttet til Oslos kamp for Fornebubanen. Vi lyttet til bybanesuksessen i Bergen. Bybanen er på vei til Flesland. Den er på vei over Bryggen til Åsane. Vi lyttet til gryende tanker om bybane i Trondheim som har Gråkallbanen fra før. Det fornyede pågangsmotet i Oslo, Bergen og Trondheim skyldes nettopp ny statlig finansieringsordning. Mens Stavanger egentlig står først i køen, velger vi å dra oss selv ut av køen. Det er ikke miljøvennlig, det er ikke framtidsrettet og det er ikke god byutvikling. Vi skusler bort en eventyrlig sjanse. Vi gir fra oss sårt tiltrengte midler. Vi gir de fra oss til konkurrerende regioner.

Vi snakket med Bergen om motstanden her. Om argumenter som topografi og befolkningsantall. De sier at topografien er mer på Nord-Jærens side enn Bergens. Det bor kanskje flere mennesker og det er flere arbeidsplasser i Stavanger/Sandnes/Sola-traseen enn Bergen/Lagunen/Flesland-traseen. Bybanen er stappfull. Bybanen har ført til at nye traseer kommer og bybanen har ført til en vellykket byutvikling og vist et stort fortetningspotensial. Dette er historien om det moderne Bergens framvekst.

T-banelinjene er selve hjertet av Oslos kollektivtrafikk og transporterer hvert år over 74 millioner passasjerer mellom øst, vest, nord, sør og sentrum på seks forskjellige linjer. I tillegg transporterer trikken 40 millioner passasjerer årlig. Den skinnegående kollektivtrafikken er bærebjelken i Oslos kollektivsystem. Jeg vil anta at de er overlykkelige i dag for at de ikke valgte et bussvei-system da de fattet sine første vedtak. Oslo ville ikke sett ut hvis det var det konseptet som ensidig ville blitt valgt for 120 år siden.

Europeiske byer satser stort på bybaner. Da Edinburgh skulle velge bybane, var argumentene: Flere går over fra bil til bybane enn bil til buss, bybane er det foretrukne alternativet. Videre var det totalt sett rimeligere med bybane enn buss, de miljømessige konsekvensene, regularitet, forutsigbarhet, og komfort. Det er ikke akkurat overraskende argumentasjon. Argumentene går igjen overalt der bybane etableres.

Men her på berget sverges det til bussvei. Ja, det er viktig å huske på at bybanekonseptet besto av både bybane på noen strekninger og bussvei på andre. Sykkelsatsing var også en del av konseptet. Men her går vi ensidig fram, buss, buss og atter buss. Det har vi drevet på med de siste 50 årene, noe vi ikke har lykkes med. Det er sjelden at et ensidig transportsystem lykkes, mangfold er nøkkelen.

Det er med den største forundring jeg i helgen leser om Stavanger Arbeiderparti som vi ha gratis buss. Det vil si gratis og gratis, fru Blom. Ordningen skal finansieres over skatteseddelen. Buss-skatten. Slik vil Arbeiderpartiet i Stavanger bygge ut kollektivsystemet, med private midler. Vi mener at kollektivutbygging må skje innen de finansieringsordningene vi har i dag. Det er helt meningsløst at vi skal bygge ut bussvei med en ekstra buss-skatt mens vi skal si nei til statlige milliarder med formål om å bygge ut bybane. I Bergen og Oslo og Trondheim må de gni seg i hendene og tenke at mindre til Stavanger er mer til oss.

Høyre har satt seg i sjakk i denne saken. De spiller attpåtil med både de hvite og svarte brikkene. Et merkelig spill mellom Høyre i fylket og Høyre på Stortinget bidrar til at vi står på stedet hvil. Grip de hvite brikkene og så settes bussveialternativet i sjakk matt og bybanen har vunnet. Erna lovet det, hvor ble det av oppfølgingen?

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité kommer til Stavanger denne uken. De kommer rett fra Bergen. Jeg lurer på hva de tenker om Stavanger og bussveialternativet når de har hørt om den eventyrlige satsingen og solid politisk forankring for bybane og så kommer de til oss for å høre om bussvei og krangel. Jeg ønsker Venstres Iselin Nybø, Abid Raja, Ola Elvestuen og de andre lykke til i høsten statsbudsjettslag.

Kommentaren er hentet fra Rogalands Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**