– Forventer tidenes miljøbudsjett

I dag startet regjeringen arbeidet med 2015-budsjettet i Venstre-kommunen Hurdal. — Vi forventer at regjeringen starter arbeidet med tidenes miljøbudsjett. Det er klare forpliktelser i samarbeidsavtalen om at klimaforliket skal forsterkes. Det arbeidet må starte nå, sier Venstres leder Trine Skei Grande og nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Rapporten fra Miljødirektoratet som ble lagt fram på fredag viser at det blir vanskelig, men ikke umulig å nå målene i klimaforliket.

 - Skal klimaforliket forsterkes ytterligere, slik det er slått fast i samarbeidsavtalen, må nødvendige tiltak prioriteres allerede i statsbudsjettet i 2015, sier Skei Grande.

– Skal klimaforliket forsterkes ytterligere, slik det er slått fast i samarbeidsavtalen, må nødvendige tiltak prioriteres allerede i statsbudsjettet i 2015, sier Skei Grande.
Foto: Venstre

Forsterke klimaforliket
– Forutsetningen er at alle planlagte og kjente tiltak iverksettes. Skal klimaforliket forsterkes ytterligere, slik det er slått fast i samarbeidsavtalen, må nødvendige tiltak prioriteres allerede i statsbudsjettet i 2015, sier Skei Grande og Breivik.

Venstre forhandlet i høst en budsjettavtale med regjeringen. Der ble viktige endringer gjort.

– Vi har imidlertid forventninger om langt større gjennomslag ved neste budsjettbehandling — og vi har forventninger om at regjeringen i mye større grad vil følge opp samarbeidsavtalen i det som blir deres første ordentlige budsjett, sier Skei Grande.

 - Budsjettforslaget må inneholde tydelige satsinger på «lærerløft», forskning og jernbane, sier Breivik.

– Budsjettforslaget må inneholde tydelige satsinger på «lærerløft», forskning og jernbane, sier Breivik.
Foto: Bård Ek

Handlingsregelen
— Venstre tar for gitt at regjeringen, i motsetning til i høst, holder igjen på pengebruken og salderer budsjettet gjennom reelle omprioriteringer eller innsparinger, sier Breivik, og legger til at «lærerløft», forskning og jernbane er tydelig nedfelt i samarbeidsavtalen.

I sin tale til Venstres landsstyre i desember (2013) presenterte Troine Skei Grande til krav til regjeringen i det budsjettet regjeringen i dag startet arbeidet på.

1. En tydelig fattigdomssatsing hvor det er et opplegg for differensiert oppholdsbetaling i barnehage og SFO og hvor det i større grad åpnes for gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier.
2. En klar forbedring av selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter.
3. En tydelig og forpliktende opptrappingsplan mot 11 måneders studiestøtte.
4. Et videreutdanningsløft for ukvalifiserte lærere.
5. Minimum en oppfølging av NTP når det gjelder midler til planlegging, drift og vedlikehold av jernbane og etablering av et frittstående jernbaneselskap. Større satsing på kollektivtransport-tiltak i og rundt de største byene — inkluderte bybaner der det er aktuelt.
6. Etablering av skattefradragsordning for enøk-investeringer i egen bolig og et tydelig grønt skatteskifte.
7. En gjennomgående styrking av tiltak som bedrer personvernet.
8. Opptrapping av satsing på rusomsorg og psykiatri.
9. Et bredt spekter av tiltak som motvirker todeling av norsk næringsliv igjennom spissing og omstrukturering av offentlig virkemiddelapparat, tilgang på risikovillig kapital, målrettede skattelettelser og en reduksjon i oljeutvinningstempo og — investeringer.
10. En forpliktende opptrappingsplan på forsking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**