IDAG: Kommunestyremøte

Dagens kommunestyremøte kl. 1800 i kommunestyresalen i rådhuset i Sundet skal først og fremst rette opp i budsjettfadesen til Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB fra budsjettmøtet i desember. Men også andre interessante saker står på dagsordenen. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Knut Bakkehaug møter i kommunestyret for Venstre, og han skal i ilden i flere av sakene i kveldens møte.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 14/9 (14/530) Søknad om fritak fra verv som medlem i utvalg for oppvekst og levekår for resten av valgperioden – Caroline Flesvik Salberg (H)

PS 14/10 (13/2125) Uttreden av verv grunnet utflytting fra kommunen – Knut Arne Norbeck (H)

PS 14/11 (14/110) Valg av nytt medlem til utvalg for næring, plan og miljø i forbindelse med uttreden av verv

PS 14/12 (14/264) Søknad om fritak fra verv som medlem i utvalg for oppvekst og levekår – Marit Grove (FrP)

PS 14/13 (12/1882) Felles saksframlegg – Helsehus for ØRU-kommunene

PS 14/14 (14/551) Kontrollutvalgets årsrapport for 2013

PS 14/15 (12/1392) Partnerskapsavtale i tilknytning til Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og reselivsdestinasjon

PS 14/16 (09/987) Plan for å etablere reservevann for Eidsvoll kommunale vannverk

PS 14/17 (13/1909) Utbyggingsavtale for gbnr 10/15 og 56

PS 14/18 (13/2453) Kommunal garanti på forskuttering av spillemidler – Eidsvold Værks Skiklub

PS 14/19 (13/3486) Pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

PS 14/20 (14/593) Høringsnotat — endringer i lov og forskrift om reservasjonsmulighet for fastleger
Venstre kommer til å fremme endringsforslag til innstillingen, og du kan lese mer om forslaget her.

PS 14/21 (13/263) Budsjett 2014 – Lovlighetskontroll

PS 14/22 () Interpellasjoner og spørsmål
Venstre har fremmet to interpellasjoner; om at Eidsvoll bør delta i forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2015, og om at måten Eidsvoll behandler verbalforslag i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen er uheldig. Les intervju med Knut Bakkehaug om denne saken her. Les selve interpellasjonen her.

RS 14/1 (14/550) Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.2.14

Du kan lese innkallelsen, sakslisten og sakspapirene her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Til tross for iherdige forsøk fra Venstre har Eidsvoll fortsatt ikke gjennomført TV-overføring/streaming av møter i folkevalgte organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**