Takk for at du vil bli medlem i Venstre

Takk for at du har registrert deg som medlem i Venstre. I løpet av kort tid vil du få mer informasjon fra Venstre, basert på de opplysningene du har gitt i innmeldingsskjemaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Delta på nettstedet for dialog og kommunikasjon www.liberal.no, eller vår facebookside facebook.com/www.venstre.no, så kommer du raskt i debatt med partifeller i hele landet.

Venstres ledertrio i hovedbrosjyren 2013

Foto: Venstre

Venstre er Norges liberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for felles­skapet, for miljøet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd våre viktigste saker ved dette valget.

Du finner mer informasjon om politikken vår på denne siden: Politikk og hovedsaker

mvh hilsen
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**