Vil gjøre om fylkene til større regioner

Venstre og André Skjelstad vil komme regjeringen i forkjøpet. Nå foreslår han i Stortinget å innføre et folkevalgt regionalt nivå, som erstatter fylkeskommunene. – Vi må skape større og mer robuste regioner slik at vi kan flytte arbeidsoppgaver fra staten og over på region- og kommunenivå, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Det er viktig at regjeringens varslede kommunereform ikke ender opp med at vi bare får kommuner og stat i fremtiden. Derfor ber jeg Stortinget nå vedta at det skal innføres et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med en kommunereform. Det tror jeg har flertall i Stortinget, sier Skjelstad til Adresseavisen.

 I løpet av våren skal forslaget fra Venstre opp til behandling i Stortinget. Venstres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag mener det er viktig at arbeidet med en ny kommunestruktur.

I løpet av våren skal forslaget fra Venstre opp til behandling i Stortinget. Venstres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag mener det er viktig at arbeidet med en ny kommunestruktur.
Foto: Venstre

Les: Kommunal rapport: Foreslår å utrede større regioner .
Les: Forslaget på Stortinget.no: Utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen.

Sikre tre nivåer
I løpet av våren skal forslaget fra Venstre opp til behandling i Stortinget. Venstres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag mener det er viktig at arbeidet med en ny kommunestruktur, slik regjeringen er i gang med, sees i sammenheng med en ny modell for dagens fylkeskommuner. Han vil sikre at arbeidet med kommunestrukturen slår fast at det fortsatt skal være tre folkevalgte forvaltningsnivå.

Flytte oppgaver
– For meg og Venstre er det viktig at man ser hele denne prosessen samlet, og at Stortinget allerede nå legger premisset om at vi skal ha tre nivåer. Men dagens modell med fylkeskommuner må endres, vi må skape større og mer robuste regioner slik at vi kan flytte arbeidsoppgaver fra staten og over på regionnivået, sier Skjelstad til Adresseavisen.

Les: Dette mener Venstre om kommunesammenslåing.

Tror på flertall
Forslaget fra Venstre er fremmet i Stortinget, og i løpet av kort tid skal det velges saksordfører for det videre arbeidet med forslaget. Skjelstad har tro på at et forslag som slår fast ideen med tre forvaltningsnivå, og som på den måten legger forutsetninger for regjeringens videre arbeid med kommunestrukturen, kan få flertall.

— Får vi gjennom dette forslaget så kan vi utrede de ulike forvaltningsnivåene parallelt, og det vil være viktig. Samtidig er det viktig å vurdere hvor mye makt og oppgaver man kan flytte fra staten til regionene, ikke minst fra fylkesmennene og over til folkevalgte organ på regionalt nivå, understreker Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**