5 klimakrav fra Venstre

Leder av energi — og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen fremmer 5 klimakrav fra Venstre. Øverst på lista står elektrifisering av hele Utsirahøyden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Det er på høy tid at virkeligheten siger inn over Olje- og energidepartementet, og at de begynner å forholde seg til at det er et flertall på Stortinget for full elektrifisering av Utsira, sier Elvestuen til NTB/Dagens Næringsliv.

 Elvestuen fremmer 5 klimakrav fra Venstre.

Elvestuen fremmer 5 klimakrav fra Venstre.
Foto: Venstre

– Regjeringen har forplikter seg til å forsterke klimaforliket, etter press fra Venstre. Å ikke elektrifisere hele Utsirahøyden, og dermed øke utslippene, er ikke å forsterke forliket, men tvert om å svekke det, sier Elvestuen til NTB/Dagsavisen.

– Men både jernbanesatsing, kollektivsatsing og utbygging av fornybar energi, herunder også vindkraft til havs er viktige klimatiltak for Venstre å få gjennomført for å nå ned klimautslippene, sier Elvestuen.

Han mener Norge dessuten må adoptere EU-kommisjonens mål om 40% reelle klimakutt innenlands.

Forsterke klimaforliket
I samarbeidsavtalen står det under punkt 2 h): h. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på forvalteransvaret og føre var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

Venstres 5 klimakrav
1)Utsirahøyden skal elektrifiseres. Avgjørende for å nå målet i klimaforliket
2)Norge må adoptere EU-kommisjonens klimamål med 40% reelle klimakutt innenlands ( ikke via kvotekjøp)
3)Grønt skatteskifte
4)Jernbaneutbygging og kollektivsatsing i storbyene med 50 % statlig finansiering
5)Opprette Fornybar a/s – et statlig investeringsselskap som skal bidra til oppskalering av fornybar energi og fornybar energibærere som f.eks off shore vindkraft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**