Bokvaliteter og kommunal service

Søndre Land Venstre tar et initiativ for “Mer bolyst i Søndre Land”. Målet er å avdekke store og små saker som kan gjøre Søndre Land til en enda bedre bo- og service kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Søndre Land Venstre har tradisjon for å lytte til stemmer fra grendene i kommune – i beste demokratiske ånd. Lokalaget gjennomførte en serie med "Lytteposter" sist periode.

grill-cook

Foto: sierraclub.org

Denne perioden videreutvikler Venstre denne kampanjen og innbyr til åpent møte i grendene. Møtene vil bli holdt i samarbeid med lokale ressurspersoner og lokale velforeninger.

Juelsag

Foto: Juel Sagbakken

-De lokale velforeningene er ofte et arnested for gode krefter og ståpå vilje for lokalsamfunnet, sier nyvalgt lokallagsleder Juel Sagbakken(V).

monst-fyr

Foto: Torger Jansen

Venstres ønsker å samarbeid med alle gode krefter i bygdene for å sette viktige, felles, saker på dagsorden. Siste lokalvalg fikk Venstre i Søndre Land inn 2 representanter i kommunestyret.

Lokallaget vil derfor benytte anledningen til å ta opp saker gjennom Venstre folkevalgte representanter i kommunestyre og formannskap. -Det at Venstre har flere folkevalgte i kommunestyret gir oss i lokallaget et gylden mulighet for innspill i den politiske prosessen i kommunen. Venstre kan i samarbeid med andre påvirke kommunens prioriteringer i arbeidet med å utvikle framtidenes bo- og service kommune, uttaler Sagbakken(V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**