Bygg fundament! Ideologi og valkamporganisasjon

15. og 16. mars vi klar for lokalpolitisk nettverk med tema Bygg fundament! Ideologi og valkamporganisasjon. Nettverkssamlinga blir på Skei Hotell. Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn kjem og bidreg mellom anna som innleiarar for dei ulike temaene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande

LAURDAG
10:30 Oppmøte og registrering v/Linda Ness Rotihaug
11:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk v/Gunhild Berge Stang
Presentasjon av opplegg
11:15 Venstre: Det sosialliberale alternativet v/Trine Skei Grande
Ideologi, partilandskap, lokaldemokrati, kommunereform
13:00 Lunsj
14:00 Informasjon: Presse- og mediearbeid v/Sveinung Rotevatn
Mediehandtering og profilering
15:00 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å v/Alfred Bjørlo og Gunhild B. Stang
Kort introduksjon
Gruppearbeid
16:00 Kaffepause
16:30 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å v/Alfred Bjørlo og Gunhild B. Stang
Oppsummering og skolering i plenum
17:30 Valkampførebuing: Listestilling v/Vigdis Tonning og Trine Skei Grande
Lokale nominasjonsprosessar og programprosessar
18:30 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

SØNDAG
09:30 Praktiske medieoppgåver v/Halvor Halvorsen
Utlysing av mediekonkurranse
10:15 Verkstader v/Linda Ness Rotihaug
Publisering på nett
Bruk av medlemsregister
Lag kurs med studieplaner fra VO
Statstilskudd og inntektsrapportering

12:15 Kaffepause og utsjekk
12:45 Nettverkssamlingar for deltakarane i smågrupper v/Sveinung Rotevatn.
13:45 Oppsummering og avslutning av LPNv/Gunhild Berge Stang
14:00 Lunsj

15:00 Delegasjonsmøte for Landsmøtedelegatane og fylkesstyret
slutt ca 17:30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**