Ledig stilling: Gruppesekretær for Venstres bystyregruppe i Bergen

Politisk interessert? Lyst til å jobbe med Venstre-politikk?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres bystyregruppe i Bergen lyser ut en stilling som gruppesekretær for bystyregruppen. Stillingen vil være knyttet til gruppens politiske arbeid.

 Venstres bystyregruppe består av Julie Andersland, Erlend Horn, Åsta Årøen, Idun Bortne og Anders Skoglund

Venstres bystyregruppe består av Julie Andersland, Erlend Horn, Åsta Årøen, Idun Bortne og Anders Skoglund
Foto: Mathias Fischer

Venstres bystyregruppe i Bergen har fem representanter, hvorav én i full stilling som nestleder i Komité for miljø og byutvikling. Gruppen har fra før én ansatt i 100 % stilling. Vi har behov for å øke vårt sekretariat med en heltidsstilling fra og med august.

Sekretariatets oppgave er å støtte gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant i deres arbeid. Dette innebærer blant annet saksutredning, møteavvikling, utarbeidelse av notater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler/innlegg for media, og koordinering med partiorganisasjonen. Gruppesekretæren vil også i bidra med rådgiving i gruppens politiske og strategiske arbeid og står for den praktiske utarbeidelsen av forslag som fremmes i bystyrets møter og i komiteene.

Det vil bli lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for politisk arbeid. Stillingen forutsetter svært god skriftlig fremstillingsevne, evne til å ta initiativ og jobbe på egen hånd, og evnen til å jobbe effektivt i en gruppe. Søker bør ha gode kunnskaper om politikk generelt og Venstre spesielt, og erfaring fra politisk arbeid i Venstre vil være en fordel. Stillingen vil innebære noe kvelds- og helgearbeid.

Stillingen er en heltidsstilling med oppstart i august. Arbeidssted er Bergen rådhus. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid, vil bli avtalt nærmere i forbindelse med ansettelse. Stillingen lønnes i lønnstrinn 45 til 50 etter Statens lønnsregulativ, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til gruppeleder Julie Andersland på telefon 416 11 572 eller på e-post [email protected].

Søknad sendes til
[email protected] innen 1. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**