Nekter å betale overdreven bybaneregning

Bergenspolitikerne kan glemme statlige midler til å betale ekstrakostnadene en tunnel gjennom sentrum vil føre med seg. Det sier nestlederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Abid Raja (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Abid Q. Raja, 1. kandidat til stortingsvalget 2013 for Akershus Venstre.

Foto: Silje England Garshol

— Vi ønsker at staten skal betale minst 50 prosent av kostnadene med Bybanen. Men vi gir ikke 50 prosent for hva som helst, sier Raja.

Du kan også lese saken på nett her.

Det er et ekko av hva samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen (Frp) har sagt tidligere. Raja forsterker imidlertid lydene fra øst betraktelig.

I går var han og resten av komiteen på besøk i Bergen. Her ble de forelest om de forskjellige transportprosjektene som er på beddingen i Hordaland.

Dekker ikke én krone
Ekstrakostnadene med en tunnelløsning har tidligere vært estimert til mellom én og halvannen milliard kroner. I en pause spør Raja fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) om det stemmer at det vil koste nærmere to milliarder kroner mer. Dette vil ikke Nilsen bekrefte, og viser til at det nå pågår ekstra utredninger som ikke er ferdigstilte. Raja er likevel klar i sin sak:

— Den regningen og merkostnaden på opp mot 1,6 milliarder kroner, den dekker vi ikke én krone av. Totalt vil man sannsynligvis spare opp til to milliarder kroner på å legge banen i dagen. Det er penger som Tom-Christer kan bruke på andre, nyttige prosjekter.

— Kan stortingspolitikerne bestemme hvor bergenspolitikerne skal legge traseen?

— Skal de ha statlige penger til å finansiere dette, så skal vi ha noe å si om saken. Vi kan klart mene noe om dette, svarer Raja.

Bybanen i Bergen

Foto: Bybanen i samarbeid med BA

Naturlig med dagløsning
Venstre-politikeren mener det er en rekke argumenter for at Bybanen skal gå i dagen over Bryggen.

— I Oslo har vi trikken, og den er en naturlig del av bybildet. På samme måten har Bybanen blitt en naturlig del av bybildet i Bergen. Dette er en av grunnene til at banen er blitt en megasuksess. Folk kommer fra hele verden for å se nærmere på løsningen.

Raja sier rett ut at han ikke kan skjønne at noen «vil bruke to milliarder ekstra på å legge banen i tunnel», når det vil gå på bekostning av andre prosjekter.

I tillegg mener han denne løsningen vil gi mye større driftsutgifter.

— Ønsker bergenspolitikerne å gjøre dette, så er det opp til dem. Men de pengene må de finne selv. Jeg kjenner ikke noen som vil plukke opp den regningen.

Fra øverste hylle
Ifølge Raja er Høyre enige med ham om saken. Komitéleder Linda Hofstad Helleland (H) påpeker at de ikke har hatt saken på bordet ennå.

— Verken Raja eller andre kan konkludere på våre vegne. Og det er uheldig av ham å avvise ting så kontant, med tanke på at vi skal inn i dialog med lokalpolitikerne om dette, sier hun.

Helleland gjengir likevel mye av budskapet til Raja, uten å være like bombastisk. Hun sier de ønsker at staten skal bidra med opp til 50 prosent i bymiljøavtalene med de fire storbyene i Norge. Det er gjennom en slik avtale lokalpolitikerne vil finne statlig støtte til Bybanen.

— Men skal de ha med staten, så kan de ikke lokalt velge fra øverste hylle. Det må man ha med i tankene når man fatter vedtak, sier hun.

Viser til billigere løsninger
Helleland viser til Trondheim som satser på såkalte «superbusser», en mye billigere løsning enn Bergens bybane.

— Vi er opptatt av at de lokale folkevalgte skal få si sitt. Men når vi er med på et spleiselag, ønsker vi å gå inn og forhandle om løsningene så tidlig som mulig.

Hennes partikollega i transportkomiteen, Nils Aage Jegstad, deler oppfatningene til lederen, men påpeker samtidig:

— Lokalpolitikerne kan ikke bare velge seg en trasé, og så sende regningen til oss.

Jegstad presiserer at de ikke har diskutert saken i Høyre ennå, men mener selv at bybanekonseptet har fungert veldig bra i Bergen til nå.

— At passasjerene kan gå av og på banen i sentrum, uten å måtte gå opp og ned mange trapper, tror jeg vil være bra.

Magne Rommetveit (Ap) mener uttalelsene til Raja høres «lite demokratiske ut».

— Bergen og Hordaland må selv finne ut hvilken løsning som er best for dem. Regjeringen har sagt at de skal dekke 50 prosent av dette. Da får den stå for det.

Les hele saken på side 4 – 5 i Bergens Tidende tirsdag 11. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**