Vestfold liberale studenter er etablert

Det var på mange måter et historisk sus over Høgskolen på Bakkenteigen torsdag kveld. Vestfold Liberale Studenter så dagens lys. Det er første gang i historien vi har på plass Liberale Studenter som eget lokallag i fylket vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Vestfold Liberale studenter logo

Foto: VLS

Stortingsrepresentant og fadder for Venstre i Vestfold; Sveinung Rotevaten var til stede på åpningsmøtet, som samlet flere interesserte studenter.

Liberale Studenter ble stiftet i 1961, og har som grunnsyn er at alle mennesker er født frie, og skal ha rett til å leve ut sitt liv slik de ønsker. Samfunnet er til for borgeren, og skal legge forholdene til rette slik at alle som bor i landet kan realisere sine drømmer, samt ta seg av de svakeste i samfunnet.


Liberale Studenter er en sideorganisasjon til Venstre, men står fri til å fremme egen politikk. De ønsker blant annet en økt satsing på miljø, en enklere studiehverdag og at Norge skal ta steget inn i kunnskapssamfunnet.
Liberale Studenter jobber opp mot Venstre blant annet ved å delta på Venstres landsmøter, gi innspill til Venstres programkomitéer, møte i Venstres landsstyre og i andre utvalg og komiteer i partiet.

Nye studentboliger Campus Bakkenteigen

Nye studentboliger Campus Bakkenteigen
Foto: Studentsamskipnaden i Vestfold


NLSF samarbeider og deltar på aktiviteter med den internasjonale paraplyorganisasjonen International Federation of Liberal Youth (IFLRY). Dette knytter Liberale Studenter i Norge til liberal ungdom og studenter i hele verden.

Det vanket blomster til det nyes tyret og fra Horten venstre ble det overrakt en flott møteklubbe.

Vestfold Venstre vil få gratulere med stiftelsen og ønske alt godt for framtida!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**