Dyr skal ikke lide som underholdning

Telemark Unge Venstre mener det må bli slutt på at dyr skal lide for å underholde mennesker. Sirkus kan være en positiv opplevelse for hele familien, men det er unødvendig at elefanter og andre dyr skal plages for vår egen forlystelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Telemark Unge Venstre mener at dyr har egenverdi utover økonomisk verdi eller underholdningsverdi, og vi vil ikke at det skal være lov å utsette dyr for unødvendig lidelse for å gi oss mennesker mat, klær, kosmetikk eller underholdning. I dag er kunnskapen stor om de lidelsene som dyr utsettes for i forbindelse med sirkus, sirkustransport og trening. Dette kan vi ikke ignorere.

Elefant i fangenskap

Elefanter og andre eksotiske dyr trives mange steder, som i jungelen, storvokst regnskog, sletteland, krattskog, savanner og ørkenstrøk, men innsiden av en lastebil på humpete norske landeveier er ikke et slikt sted. Norge er et langstrakt land med få innbyggere — noe som medfører mange og lange reisedøgn for dyrene. Elefanter lever også i flokk og kan vandre opp mot 20 mil bare på én dag. At elefantene dermed ikke trives alene i et lite telt burde være opplagt, og det fører til utvikling av stereotyp atferd. Det er i seg selv grunn nok til og ikke tillate å ha elefanter som underholdning på sirkus. Dessverre er det også flere grunner. For kunstene som dyrene tvinges til å utføre er ikke «lek», men innlærte øvelser som er meningsløse og ofte belastende for dyrene selv. Det er bevist at både psykisk og fysisk vold brukes i trening, og at redskaper som for eks. elefantkrok og pisk påfører dyrene lidelse. I følge seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet Torunn Knævelsrud blir det brukt psykisk nedbryting som treningsmetode "Breaking down" på ville elefanter for å temme dem. Med denne metoden blir elefantene brutt ned til det bristepunktet hvor de nærmest roper om hjelp. Dette medfører mest sannsynlig store psykiske lidelser for dyrene.

Mattilsynet, Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for Dyreetikk anbefaler at det ikke skal være tillatt med elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus, på samme måte som det ikke er tillatt med løver, tigre, bjørner og aper. Etter at den rødgrønne regjeringen fjernet det eksplisitte forbudet mot fremvisning av dyr i dyrevelferdsloven i 2010 kom mattilsynet i 2011 med et forslag til en forskrift om å stramme inn/avvikle bruk av eksotiske dyr i norske sirkuser og da med spesielt fokus på elefanter. Dette forslaget/forbudet ble i 2012 stoppet av landbruksminister Trygve Slagvold Vedum (SP)- uten nærmere faglig begrunnelse.

Telemark Unge Venstre mener at Norge må følge trenden som er ellers i verden og ber regjeringen følge de faglige anbefalingene om å forby bruk av elefanter og andre ville dyr i sirkus. Telemark Unge Venstre mener også at kommunene i Telemark må gå foran med et godt eksempel og benytte seg av retten til å nekte sirkus med ville dyr leie av arealer.

Telemark Unge Venstre vil:

• Forby all bruk av ville dyr i sirkus
• At kommunene i Telemark benytter seg av retten til å nekte å leie ut arealer til sirkus med ville dyr

Sirkus

Se video fra sirkusdyr i fangenskap
NOHA: Dyr i sirkus — tvunget til å underholde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**