Lokalpolitisk nettverk (LPN) 21. – 22. mars 2014

Tema: Bygg fundament! Ideologi og valgkamporganisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sted: Quality Hotel Grand, Chr. Augusts gate 2, Kongsberg

Vestfold Venstre og Telemark Venstre har gått sammen om å arrangere LPN.

Dette blir en fin anledning til å stifte bekjentskaper og danne nettverk på tvers av fylkesgrensene.
Fra Venstre sentralt kommer generalsekretær Trond Enger og stortingsrepresentant og nestleder Terje Breivik.

Program

FREDAG 21. mars

17:30 Oppmøte og registrering

18:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
Presentasjon av opplegg

18:15 Venstre: Det sosialliberale partiet
Ideologi, partilandskap, lokaldemokrati, kommunereform

20:00 Møteslutt dag 1
Evt. teambuildingsaktivitet

20:30 Middag

LØRDAG 22. mars

09:00 Lokalpolitisk verksted

10:30 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å. Planlegging av tiden fram mot valget i 2015
Kort introduksjon
Gruppearbeid

11:30 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å. Planlegging av tiden fram mot valget i 2015
Oppsummering og skolering i plenum

12:30 Lunsj

13:00 Valgkampforberedelse: Listestilling
Lokale nominasjonsprosesser og programprosesser

14:00 Verksteder:
Publisering på nett
Bruk av medlemsregister
Lag kurs med studieplaner fra VO
Statstilskudd og inntektsrapportering
Evt. politisk verksted

15:00 Kaffepause

15:15 Informasjon: Presse- og mediearbeid
Mediehåndtering og profilering

16:00 Praktiske medieoppgaver
Utlysing av mediekonkurransen

16:30 Lokale nettverkssamlinger i smågrupper
for kommunestyrerepresentanter i posisjon og opposisjon, lokallagsledere, kasserer, nettredaktører og så videre.

17:00 Oppsummering og avslutning.
Møteslutt dag 2

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**