Styremøte i Hareid og Ulstein Venstre

Tirsdag 18. mars kl 1900 blir det styremøte på rådhuset i Ulsteinvik. Tena for dagen er nominasjon og program for 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Selv om det er lenge til neste valg er vi i gang med å tenke listestilling og program for lokalvalget i 2015. Både Hareid og Ulstein Venstre har fått nye venner siden valget i 2011, og flere har signalisert at de kan tenke seg å stå på liste for oss. Det er vi selvsagt veldig glad for.

Arbeidet med programmet vil vi vente litt med. Vi synes det er rimelig at de som skal stå på liste får en reell mulighet til å påvirke valgprogrammet. Derfor vil alla listekandidatene bli invitert inn i programarbeidet.

Det er mye som skjer i Hareid og Ulstein kommune, av små og store prosjekt. Og ikke minst er det viktig å følge med på regjeringens ambisjoner om større og mer robuste kommuner. Vi i Venstre ønsker å være med og legge premissene for utviklingen lokalt.

Har du lyst til å være med? Enten du har lyst til å jobbe organisatorisk, politisk eller på annet vis bidra i Venstre sitt arbeid er du hjertlig velkommen.

Ta kontakt med lokallagsleder Berit Lyngstad (97661815) i Ulstein eller nestleder Annika Brandal (40840900) på Hareid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**