Trine Skei Grande på Skei

Venstre sin leiar Trine Skei Grande innleia valkampen på lokalpolitisk nettverksamling på Skei i helga.”Det gode stortingsvalet i 2013 er eit godt grunnlag for at lokallaga skal gjere eit godt lokalval i 2015″ sa partileiaren – men la til at det er avgjerande at partilaga kjem i gong med listestilling og programarbeid tidleg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande

Sogn og Fjordane sin Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn var også tilstades og oppmoda lokallag om å søkje makt “Vi har ein viktig posisjon på Stortinget no og lokale representantar er ein viktig kanal for innverknad sentralt. Venstre skal vere garantisten for openheit og brei representasjon i lokalvalet” seier Rotevatn.

Målet for Sogn og Fjordane venstre er å stille lister i alle kommmunane i Sogn og Fjordane for å få gjennomført ein grøn og liberal politikk.

 Trine SKei Grande fekk overrrekt skei frå Helle Fabrikker av fylkesleiar Gunhild Berge Stang på Skei hotell

Trine SKei Grande fekk overrrekt skei frå Helle Fabrikker av fylkesleiar Gunhild Berge Stang på Skei hotell

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**