Medlemsmøte/ gruppe- og styremøte

Styret i Haram Venstre kallar inn til ope medlemsmøte for nedsetjing av nominasjonskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Årsmøte 2013

Foto: Kristian Stråmyr

Møtet finn stad 22. mars kl. 12.30 i lokala under Beststasjonen på Eidet.

Sakliste:
-Val av nominasjonskomité.
Kommunestyresaker + orientering frå formannskapet.
-Einingsregistrering.
-Orientering frå LPN.
-Lage plan for programarbeid.
-Andre innkomne saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**