Spør ministeren om fornuftige og forutsigbare løsninger for Larvik

Venstres Abid Raja vil spørre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om han vil sørge for fornuftig planlegging og utbygging i Larvik. Bakgrunnen for spørsmålet er å finne i et svarbrev fra departementet hvor det ble sagt at Larvik ikke trengte noen konseptvalgutredning (KVU) for en ønsket helhetlig byutvikling i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre er ikke avhengig av å ha en KVU-utredning, så lenge alternativene for ønsket framgangsmåte er klar. Så langt er ikke dette besvart, men sier tvert om at som en klar hovedregel skal det ikke gjennomføres der det først og fremst dreier seg om en investering på fylkes- eller kommunalvei. Videre sies det at man heller får se på saken på nytt i 2015. Hva mener man da?

For Larvik er jo dette en sak som består av langt mer enn en fylkes- eller kommunalvei. — Når departementet svarer slik man gjør, kan mye tyde på at man ikke har skjønt hva det hele handler om. Her er det både riksvei, fylkesvei og kommunal vei.

 Abid Raja

Abid Raja

Det er stamnetthavn, ert er utbygging av jernbane og stasjonsplassering og det er nye gang og sykkelveier. Kort sagt: Det er byutvikling for Larvik, sier Kåre Pettersen (fylkesleder for Venstre). Det var Vestfold Venstre som gjorde henvendelsen til Abid Raja, siden saken også vil berøre flere prosjekter landet rundt.

Målet må være en best mulig prosess for et godt resultat. -At Samferdselsdepartementet
tar snarveier må ikke hindre gode løsninger og Larviks mulighet til bypakkemidler, mener Raja.

-Larvik trenger fornuftige transportløsninger for næringsliv og folk, sier Raja, som
er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Østlands-Posten har omtalt saken i sin papirutgave 14. mars i år, og det kun du lese mer om her.

Spørsmålet fra Abid Raja til samferdselsministeren kan du lese her på Stortingets nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**