En myk start

De kommunale familiebarnehagene i Harstad foreslås omorganisert . Kommunestyret ble opprinnelig forespeilet å forrige uke skulle ta stilling til omorganisering av tilbudet; enten gjennom å utvide med flere barn per hjem, eller å legge ned og flytte barna til ordinære barnehager. Siden Utvalg for oppvekst og kultur mente saken ikke var godt nok belyst ble den heldigvis utsatt. Harstad Venstre har mye vi fortsatt vil ha svar på, skriver leder Maria Serafia Fjellstad i dette innlegget i dagens HT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Barnehage illustrasjon bredde

Foto: Øystein Wolf

De siste årenes satsning på full barnehagedekning har gitt oss en stor barnehageutbygging, og stadig større barnehager. Samtidig har det gitt voksesmerter med et etterslep på utdanningen av tilstrekkelig mange førskolelærere. De fleste velger oppstart i barnehage like etter foreldrepermisjonen, noe som gir en yngre barnegruppe enn tidligere. Ulike foreldre og ulike barn gir et samtidig behov for mangfoldighet i barnehagesektoren. Foreldrebarnehagene bidrar til nettopp det.

I Harstad består dette av de kommunale familiebarnehagene; med tre barn per hjem i sju hus rundt omkring i byen vår, i tillegg til noen private familiebarnehager som drifter etter en noe annen modell, med åtte barn per hjem og to ansatte assistenter.

Venstre vil sikre full barnehagedekning samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene. Familiebarnehagene bør derfor fortsatt ha en plass i vår portefølje. Dét er et politisk spørsmål.

Videre handler denne saken også om økonomi; det er behovet for innsparing som har reist spørsmålet om omorganisering. Venstre setter spørsmålstegn ved de beregnede innsparingene. Familiebarnehagene driftes gjennom avlønning som assistent til de sju hjemmene; men lønn kun tilsvarende 37.5t/uke og ikke arbeidstiden på 40t. Ved flytting til ordinær barnehage må det for de 21 barna tilsettes en ny omtrent 50% stilling sammenlignet med i dag. Andelen pedagogisk kompetanse er også lavere enn i ordinær barnehage; med en pedagog per 30 barn mot barnehagens en pedagog per ni barn; noe som betyr at det må ansettes omtrent to nye pedagoger for denne barnegruppa. Til sist vil forslaget om å reetablere barnehage i nedlagte lokaler innebære en etableringskostnad i tillegg til drift, som da bør sammenlignes med dagens kostnad på omtrent 3000 kr per hjem per måned. Venstre ønsker disse beregningene framlagt.

Til sist handler dette også om ansatte som over mange år har gjort en god jobb for barna og kommunen. I denne prosessen er de til nå ikke hørt. Venstre ønsker deres stemme ut på banen. Når det foreslås fire barn per hjem kan vi bare forestille oss hvordan dette vil gjøre det vanskeligere å delta på aktiviteter utenfor hjemmet, og hvordan dette vil øke arbeidsbelastningen med en tredel. Vi ønsker å høre familiebarnehagenes meninger og tanker. Det bør det være rom for før man omorganiserer et velfungerende tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**