Har mistet interessen for flomsikring

Julie Andersland synes byrådets interesse for å flomsikre Nesttun ser ut til å ha dabbet av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Andersland2

Foto: Mathias Fischer

– Jeg savner engasjementet som Lisbeth Iversen viste da hun satt som byråd. Hun fikk i gang en dialog med grunneiere om å gjenåpne elven gjennom Nesttun. I senere år har vi ikke sett slike initiativer fra byrådets side. Det virker som ting har stoppet opp, mener Andersland.

Hun stilte nylig spørsmål til byråd Filip Rygg om hva han vil gjøre med flomsikring av Nesttun, uten at hun er helt fornøyd med svaret.

– Jeg fikk en utredning av de alternativene det jobbes med, men alt ser ut til å bli veldig dyrt: Alternativet med flomtunnel blir veldig kostbart. Det virker som det er vanskelig å finne finansiering og komme i mål med saken. Nå mener jeg det er viktig at man gjør noe. Flomfaren må gripes tak i, man bør ikke sitte og vente til flommen rammer på nytt, sier Andersland.

Små flommer – store skader
Nye flomsonekart fra NVE har avdekket at selv små flommer vil gjøre stor skade for bebyggelsen langs vassdraget. Men fredag skrev Fanaposten at relativt små grep kan gjøre mye for flomsikring av Nesttun.

Sjef for vann- og avløpsetaten, Hogne Hjelle, mener skadene ved en ny 2005-flom kan unngås ved å få etablert et skikkelig tappesystem i Grimenvatnet.

En konfliktfylt klagesak mellom kommunen og grunneier Geir Evanger har satt en stopper for dette arbeidet i seks år. Saken ble ansett som en hastesak i 2008, men er ifølge Hjelle ikke prioritert i senere år. Dette reagerer Andersland på:

– Når det viser seg at det finnes mindre tiltak som kan sikre Nesttun mot en flom av 2005-kaliber, så mener jeg at det er noe man absolutt bør se på. De skadene som oppstod den gang er noe vi har svært lite lyst til å se igjen, sier Andersland.

Hun har stadig et håp om at byrådet vil finne en løsning sammen med grunneiere på Nesttun som gjør at man kan åpne opp elven gjennom sentrumsområdet. Det innebærer at dagens parkeringshus må fjernes. En mulighetsstudie har blitt laget, men ingenting har så langt kommet til politisk behandling.

– Dette er en spennende løsning både for byutvikling og flomsikring. Ved å få parkeringen vekk og for eksempel inn i fjellet, åpner man opp muligheten til å skape et triveligere Nesttun der flere ønsker å bo, sier Andersland.

Les hele saken på side 8 i Fanaposten tirsdag 18. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**