Spørsmål til Høyre

Fylkesleder Geir Kjell Andersland hadde følgende leserinnlegg på trykk i Bergensavisen tirsdag 18. mars. Der med overskriften: Hva så med de andre?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hordaland Høyre har en tid vært plaget av narkotikaproblemer.
Det er ikke så lenge siden tidligere byråd og stortingsrepresentant Henning Warloe ble domfelt for brudd på noen av straffelovens narkotikabestemmelser.
Og de siste ukene har flere fremtredende ungdomspolitikere i tur og orden frasagt seg verv på grunn av avsløringer knyttet til illegalt hasjbruk. Blant disse er også Erik Skutle som møter på Stortinget fra Hordaland som vararepresentant for statsminister Erna Solberg.

Geir Kjell Andersland

Foto: Elizabeth Toft Erichsen

Moderpartiet har vært helt klar på at norsk lov skal respekteres og har refset synderne i dette perspektiv.
Men for øvrig har Høyre vist imponerende romslighet og omsorg for sine sorte får.
Tidligere toppolitiker Warloe er godt rehabilitert og er nylig oppnevnt i ett av de viktigste styrelederverv i Kultur-Bergen(Kode Museer). Erik Skutle fikk stående applaus av årsmøtet i Hordaland Høyre som svar på sine angrende bekjennelser.

I lys av denne prisverdige medmenneskelighet og varme, er det nærliggende å spørre om Høyre nå vil strekke ut sin omsorg til å gjelde også de barn og unge som befinner seg i en langt mer utsatt livssituasjon enn partiets unge politikere.

Så derfor følgende konkrete spørsmål:

Vil Høyre nå støtte opprettelse av sprøyterom i Bergen slik at rusmisbrukere kan gis en mer verdig situasjon?
Vil Høyre nå støtte den forsøksordningen vedrørende heroin assistert behandling, som er foreslått av Ola Jøsendal, Avdeling for rusmedisin, støttet av politiet, utekontakten og Strax-huset?
Vil Høyre nå støtte at barnevernloven blir en rettighetslov, slik at de dårligst stilte barn gis selvstendig rett til hjelpetiltak uavhengig av samtykke fra motvillige foreldre?
Vil Høyre nå støtte utredning av en familiedomstol, med sikte på å få til færre og mer helhetlige rettsprosesser i alle saker som vedrører barn, og hvor hensynet til barnets beste blir prioritert i praksis, ikke bare i vakre ord?
Vi Høyre nå støtte at Norge omsider ratifiserer protokollen som gir barn individuell klagerett i medhold av FNs barnekonvensjon?

Med en positiv respons på disse spørsmål fra vårt ledende regjeringsparti, kan de traumatiske hendelser i Høyre medføre en betydelig solidarisk og velferdspolitisk effekt.

Geir Kjell Andersland
leder i Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**