Traséstriden fortsetter

Søndag kunne du lese Julie Andersland i BTs Duellen med Høyres Peter Christian Frølich om hvor Bybanen skal gå nordover. Her kan du også lese Julies svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Faksimile fra Bergens Tidende 16.03.14

Faksimile fra Bergens Tidende 16.03.14

Abid Raja (V) mener man ikke kan forvente 50 prosent finansiering fra staten. Er dette Oslo-arroganse?

Nei. Raja sitter i Stortingets transportkomité og er ansvarlig for samferdselsbudsjettet. Det er jobben hans å påse at skattepengene brukes fornuftig. Det er mange gode prosjekter som trenger penger.

Hva er det beste traséalternativet når banen skal gjennom sentrum?

Venstre vil legge Bybanen på gategrunn, over Torget og langs Bryggen. Det gjør holdeplassene mer tilgjengelige, gir oss flere holdeplasser nærmere der folk jobber, og fjerner mest mulig biltrafikk.

Høyres løsning med tunnel koster én mrd. mer enn Venstres forslag. Er det en stor forskjell?

Ja, det blir en høy bompengeregning for bergenserne. Høyres løsning er både dyrere og dårligere. Når Bybanen på gategrunn er både best og billigst, er det ingen grunn til å velge noe annet.

Regjeringen vil bidra med 50 prosent finansiering. Bør de stille krav til kostnadsrammene?

Ja, selvsagt. Det er ikke småpenger. Når et av alternativene er både billigst å bygge, rimeligst å drifte og gir best kollektivtilbud, vil det være dumt å gi mer penger til noe som er dårligere.

Hvor mye vekt skal pris tillegges i trasévalget?

Det viktigste er en god trasé. Hadde Høyres alternativ vært bedre enn Venstres, hadde det vært en annen diskusjon. Men når det rimeligste alternativet også er det beste, er det en enkel sak for oss.

Er det realistisk å få til en fullstendig trafikkfri brygge?

Nei. Byantikvaren er tydelig på at bybane langs Bryggen er det alternativet som i minst grad truer kulturminner. Bybanen kan gjøre Bryggen mer levende og vi blir kvitt de 10 000 bilene som kjører der.

Er det aktuelt å la Åsane ligge, og starte prosessen med trasé mot Fyllingsdalen?

Det vil i så fall være veldig synd for Åsane og Sandviken. Det er byrådets ansvar å få på plass en bybanetrasé til Åsane som lar seg gjennomføre, men det er avgjørende at utbyggingen ikke stopper opp.

Les hele duellen på side 58 i Bergens Tidende søndag 16. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**