Botsen ut av by’n!

Å huse langtidsfanger i Oslo sentrum øst er dårlig utnyttelse av en av byens indrefileter. Oslo Fengsel, bedre kjent som Botsen, er et gammelt og ærverdig bygg, men bygningsmassen er ikke tilpasset dagens krav til god fengselsdrift. Nylig ble det rapportert om problemer med råte og sopp som Statsbygg anslår vil koste 100 millioner å utbedre. Det er ingen grunn til å tro at det vil være siste gang vi hører om slike behov knyttet til et 150-år gammel bygning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo er en by i vekst. Det er viktig å bevare byens grønne lunger, og å verne om markagrensa. Byrommet må derfor brukes mest mulig effektivt, enten det er til boliger, kontorbygg, kultur eller andre sosiale møteplasser som østkanten sårt trenger. Oslo Fengsel bidrar ikke til bymiljøet på østkanten, og skaper utrygghet, blant annet knyttet til narkotikahandel over murene. I tillegg må en allerede slunken bydelskasse i Gamle Oslo betale for helsetjenester til de innsatte, siden de blir regnet som innbyggere i bydelen. I sum utgjør dette et minus i regnskapet for lokalbefolkningen både når det gjelder arealbruk og økonomi.

Gamle Oslo Venstre ønsker å umiddelbart utrede muligheten for å flytte langtidsplassene (inkludert rehabilitering og arbeidsdrift) ut av Oslo sentrum og i størst mulig grad kunne åpne opp fengselsområdet for annet bruk. Det må likevel bli gitt rom for kortvarig varetektsforvaring knyttet til rettergang i umiddelbar nærhet til Grønland politistasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**