En best mulig fordeling av ressurser til grunnskolene i Oslo

Fra Grünerløkka og Gamle Oslo Venstre: Det er viktig at pengene i skolesektoren brukes på en best mulig måte og på de skolene og elevene som trenger det mest. Oslo Venstre er positiv til at ressursfordelingsmodellen for grunnskolen nå gjennomgås for bedre å tilpasse fordelingen mellom skolene i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I den alternative modellen som Deloitte har utarbeidet for Oslo Kommune og som nå er ute på høring tas mange gode hensyn i betraktning. Imidlertid er utslagene for noen av de sentrumsnære skolene som i dag har store utfordringer til dels svært negative.

For at tildelingen skal bli så rettferdig som mulig, bør kriteriene for sosiodemografiske forhold derfor også tas i betraktning:

– Antallet barnevernssaker i forhold til elevtallet

– Antall skolestartere som har gått 2 år eller mindre i barnehage

– Den sosiodemografiske profilen til elevmassen, som kan skille seg tydelig ut fra profilen til inntaksområdet for øvrig.

Det bør også holdes av en pott som kan fordeles i ettertid, om det er tydelig at noen skoler har kommet uforholdsmessig dårlig ut av tildelingen. Mobiliteten i elevmassen bør også tas i betrakning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**